La Mutualidad de la Abogacía s'ha situat al final del tercer trimestre del 2012 en el lloc 13è entre totes les asseguradores de vida a Espanya

Páginas42-42

Page 42

El volum d’estalvi gestionat per la Mutualidad de la Abogacía el 30 de setembre de 2012, de 3.583 milions d’euros, situa la Mutualidad en el lloc 13è del rànquing de les asseguradores, cosa que és especialment rellevant si es té en compte que es tracta d’una entitat que només es dedica a atendre un grup molt específic de la població espanyola: els advo-cats i els seus familiars i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR