Nova etapa en la Revista de Llengua i Dret: l’aposta pel format exclusivament electrònic

La Revista de Llengua i Dret, amb quasi trenta anys de recorregut i cap a la seixantena de números editats des de 1983, s’ha consolidat com a revista de referència en la seva triple especialització: (1) el llenguatge administratiu i jurídic, (2) el dret lingüístic i (3) la política i la planificació lingüístiques. Dit en paraules més simples, s’ha consolidat “la revista de la llengua del dret i del dret a la llengua”.

La publicació ha tingut des dels seus inicis una clara vocació internacional, amb interès per importar allò extern que enriqueix el debat de les matèries que tracta la Revista i de fer conèixer internacionalment allò que, d’origen intern o extern, ha publicat per al debat científic general.

Fa prop de quatre anys, coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari de la Revista, es va posar en marxa el seu portal electrònic en obert (sense necessitat d’emplenar dades ni res que frenés el seu accés), amb la finalitat que la publicació pogués tenir tota la projecció i visibilitats possibles arreu del món. El portal s’afegia a les accions d’adequació i millora que havia emprès feia poc la Revista —com ara l’observança acurada dels criteris de qualitat editorial exigibles a tota publicació científica—, per augmentar la seva presència en repositoris i bases de dades nacionals i internacionals de revistes científiques i augmentar també la seva qualificació en les agències qualificadores. Aquest és un procés constantment obert, que, no obstant això, ja ha donat els seus primers fruits, com ara, per exemple, l’obtenció de la màxima qualificació al sistema de qualificació Carhus + 2010 de l’AGAUR.

Ara, el 2012, coincidint amb els cent anys de la creació de l’Escola d’Administració Pública, editora de la Revista, fem un nou pas endavant, en consonància amb els requeriments dels nous temps, marcats per la suficiència i l’omnipresència d’Internet i la interacció que ens permet la xarxa amb els lectors: la Revista de Llengua i Dret passa a editar-se únicament en format electrònic a partir del número vinent. Des del 2008 hem viscut una etapa de transició en què paper i electrònica han conviscut, en què hem observat el que, a ulls d’avui, lògicament era d’esperar: una minva clara de la demanda —cada vegada més insuficient— del format paper i una progressiva i creixent demanda dels arxius electrònics. L’aposta per Internet, però, no comporta únicament deixar de fer la Revista en paper, sinó que preveu la potenciació i dinamització de la publicació, bo i aprofitant que es podrà proporcionar els continguts de forma més àgil. En aquest sentit, davant la mundialització que comporta la xarxa, ens ha semblat oportú acordar ja una mesura formal, que consisteix a afegir al nom oficial de la Revista la denominació equivalent en llengua anglesa.

L’aposta per Internet és la direcció que estan seguint algunes publicacions estrangeres de més prestigi en el camp de la llengua i en el de la majoria de les altres disciplines acadèmiques, i a la qual nosaltres ens afegim convençuts que aquest és el camí que —ara accelerat per la crisi— tard o d’hora calia emprendre.

Així, doncs, a partir d’ara seguirem construint entre tots la Revista de Llengua i Dret al lloc web de sempre: http://www.rld.cat.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR