ORDRE AAM/117/2012, de 26 d'abril, de modificació de l'Ordre AAM/382/2011, de 28 de desembre, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2012.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

Mitjançant l’Ordre AAM/382/2011, de 28 de desembre, per la qual s’estableix i es regula la declaració única agrària de 2012, es va regular el procediment per la presentació i tramitació de la declaració única agrària per la campanya 2012, que consisteix el sistema unificat que permet la concessió i el control dels ajuts que provenen de fons comunitaris, i el coneixement real de les superfícies de les explotacions agràries que siguin susceptibles de rebre ajuts, amb l’extensió de l’obligatorietat ja existent a altres línies d’ajuts, per tal d’augmentar l’eficàcia, la rendibilitat i el control en la concessió, i facilita la presentació de les sol·licituds a les persones interessades.

En el moment de publicar l’Ordre AAM/382/2011, de 28 de desembre, no s’havia publicat el Reial decret 202/2012, de 23 de gener, sobre l’aplicació a partir de 2012 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia. L’annex I apartat IV d’aquesta norma, en relació amb els ajuts a les vaques alletants, estableix la forma en què ha de referir-se el ramader en el moment de sol·licitar la prima pels animal amb un redactat diferent a com s’ha establert en l’Ordre AAM/382/2011. Tot i que aquests dos redactats no afecten la configuració de l’ajut al que es refereixen, per tal d’evitar confusions entre els beneficiaris, resulta oportú corregir el redactat del punt 2.e) de l’Ordre AAM/382/2011, de 28 de desembre.

D’acord amb els antecedents exposats, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Modificar el punt 2.e) de l’Ordre...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR