DECRET 356/2001, de 24 de desembre, de modificació del Decret 350/2000, de 24 d'octubre, pel qual es crea la Comissió Superior per a la Coordinació de la Planificació Funcional, Urbanística i de Mobilitat de la Ciutat Judicial de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyDecret

DECRET

356/2001, de 24 de desembre, de modificació del Decret 350/2000, de 24 d’octubre, pel qual es crea la Comissió Superior per a la Coordinació de la Planificació Funcional, Urbanística i de Mobilitat de la Ciutat Judicial de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.

Vist el Decret 350/2000, de 24 d’octubre, pel qual es va crear la Comissió Superior per a la Coordinació de la Planificació Funcional, Urbanística i de Mobilitat de la Ciutat Judicial de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, la qual compta amb una Subcomissió de caràcter tècnic que li dóna suport, i la modificació d’aquest mitjançant el Decret 69/2001, de 6 de març;

Vista la Resolució 582/VI del Parlament de Catalunya, per la qual s’insta el Govern a incloure en la composició de la Subcomissió Tècnica per als Estudis Previs per a la Implantació de la Ciutat Judicial un representant de les associacions de veïns afectades;

De conformitat amb el que estableix l’article 51.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Justícia i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l’article 8.1 del Decret 350/2000, de 24 d’octubre, pel qual es crea la Comissió Superior per a la Coordinació de la Planificació Funcional, Urbanística i de Mobilitat de la Ciutat Judicial de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, amb la incorporació en el si de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR