CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre AAM/328/2011, de 15 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la reconversió de plantacions de fruita dolça per als anys 2012 i 2013, i es convoquen els ajuts corresponents (DOGC núm. 6015, pàg. 60568, de 29.11.2011).

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

CORRECCIÓ D'ERRADA

a l'Ordre AAM/328/2011, de 15 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la reconversió de plantacions de fruita dolça per als anys 2012 i 2013, i es convoquen els ajuts corresponents (DOGC núm. 6015, pàg. 60568, de 29.11.2011).

Havent observat una errada al text de l'esmentada Ordre, tramès al DOGC i publicat al núm. 6015, pàg. 60568, de 29.11.2011, se'n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 60571, a l'apartat 3.1, on diu:

“3.1 Es podran subvencionar les activitats d'arrencada i nova plantació de les espècies objecte d'ajut, pomera, excepte les pomeres per a sidra, perera, presseguer, nectariner, cirerer, prunera i albercoquer (amb varietats diferent a la búlida). Així mateix per a noves plantacions de pomera i perera, aprovades en un pla de reconversió, es poden auxiliar inversions complementàries a la nova plantació consistents en instal·lacions de reg i/o instal·lacions d'estructures d'asprada.”,

ha de dir:

3.1 Es...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR