ORDRE AAM/233/2012, de 20 de juliol, per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions per a la gestió forestal sostenible que preveu l'Ordre AAM/251/2011, de 5 d'octubre.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

L’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre, va aprovar les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible i es van convocar els corresponents a l’any 2011 (DOGC núm. 5980, de 7.10.2011).

L’article 2.13 de l’Ordre AAM/251/2011 estableix el 30 de setembre de 2012 com a data límit per a la justificació de les actuacions objecte de subvenció.

Durant el procés de tramitació d’aquests ajuts s’ha pogut constatar que moltes persones beneficiàries s’han vist obligades a aturar els treballs per executar les actuacions subvencionables pel fet que estan ubicades en municipis d’alta muntanya en els quals el clima és advers en hiverns freds.

Així mateix, molts interessats s’han vist obligats a aturar les actuacions subvencionables pel fet d’estar situades en zones de cria d’espècies de fauna protegides.

Igualment, moltes actuacions s’han de dur a terme en municipis d’alt risc d’incendi, en què any rere any es veuen obligats a aturar les feines en períodes de risc extrem de foc forestal.

Tenint en compte que després de notificar als beneficiaris l’atorgament dels ajuts concedits, el termini de què disposen per justificar les feines subvencionades s’ha reduït sensiblement dificultant la realització de les feines en els terminis inicialment previstos;

Conseqüentment, d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR