Llei del President i del Consell Executiu de la Generalitat (Llei 3/1982, de 23 de març)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey
TÍTOL I Del Parlament Artículos 1 a 47
CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 8
ARTICLE 1

[No vigent]

ARTICLE 2

[No vigent]

ARTICLE 3

[No vigent]

ARTICLE 4

[No vigent]

ARTICLE 5

[No vigent]

ARTICLE 6

[No vigent]

ARTICLE 7

[No vigent]

ARTICLE 8

[No vigent]

CAPÍTOL II Dels Diputats Artículos 9 a 15
ARTICLE 9

[No vigent]

ARTICLE 10

[No vigent]

ARTICLE 11
 1. Són afectats per causa d'inelegibilitat i d'incompatibilitat:

  1. Els membres del Tribunal Constitucional.

  2. El Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.

  3. Els membres de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

  4. Els membres del Consell Consultiu de la Generalitat.

  5. Els magistrats, els jutges i els fiscals en actiu.

  6. Els membres de les juntes electorals.

  7. Els militars professionals i els membres de les forces i cossos de seguretat i policia en actiu.

 2. Són afectats també per causa d'inelegibilitat:

  1. Els alts càrrecs de l'Administració de l'Estat que determini la Llei, amb excepció dels membres del Govern.

  2. Els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat que determini la Llei, amb excepció del President de la Generalitat i dels membres del Govern.

  3. Els càrrecs directius de les entitats autònomes i empreses públiques de la Generalitat o de l'Estat.

ARTICLE 12

[No vigent]

ARTICLE 13

[No vigent]

ARTICLE 14

[No vigent]

ARTICLE 15

[No vigent]

CAPÍTOL III De l'organització del Parlament Artículos 16 a 22
ARTICLE 16

[No vigent]

ARTICLE 17

[No vigent]

ARTICLE 18

[No vigent]

ARTICLE 19

[No vigent]

ARTICLE 20

[No vigent]

ARTICLE 21

[No vigent]

ARTICLE 22

[No vigent]

CAPÍTOL IV Del funcionament del Parlament Artículos 23 a 30
ARTICLE 23

[No vigent]

ARTICLE 24

[No vigent]

ARTICLE 25

[No vigent]

ARTICLE 26

[No vigent]

ARTICLE 27

[No vigent]

ARTICLE 28

[No vigent]

ARTICLE 29

[No vigent]

ARTICLE 30

[No vigent]

CAPÍTOL V Del procediment legislatiu Artículos 31 a 42
ARTICLE 31

[No vigent]

ARTICLE 32

[No vigent]

ARTICLE 33

[No vigent]

ARTICLE 34

[No vigent]

ARTICLE 35

[No vigent]

ARTICLE 36

[No vigent]

ARTICLE 37

[No vigent]

ARTICLE 38

[No vigent]

ARTICLE 39

[No vigent]

ARTICLE 40

[No vigent]

ARTICLE 41

[No vigent]

ARTICLE 42

[No vigent]

CAPÍTOL VI D'altres atribucions del Parlament Artículos 43 a 45
ARTICLE 43

[No vigent]

ARTICLE 44

[No vigent]

ARTICLE 45

[No vigent]

CAPÍTOL VII De la dissolució del Parlament Artículos 46 y 47
ARTICLE 46

[No vigent]

ARTICLE 47

[No vigent]

TÍTOL II Del President de la Generalitat Artículos 48 a 64
CAPÍTOL I De l'elecció i de l'estatut personal del President de la Generalitat Artículos 48 a 59
ARTICLE 48

[No vigent]

ARTICLE 49

[No vigent]

ARTICLE 50

[No vigent]

ARTICLE 51

[No vigent]

ARTICLE 52

[No vigent]

ARTICLE 53

[No vigent]

ARTICLE 54

[No vigent]

ARTICLE 55

[No vigent]

ARTICLE 56

[No vigent]

ARTICLE 57

[No vigent]

ARTICLE 58

[No vigent]

ARTICLE 59

[No vigent]

CAPÍTOL II De les atribucions del President de la Generalitat Artículos 60 a 64
ARTICLE 60

[No vigent]

ARTICLE 61

[No vigent]

ARTICLE 62

[No vigent]

ARTICLE 63

[No vigent]

ARTICLE 64

[No vigent]

TÍTOL III Del Consell Executiu o Govern Artículos 65 a 82
CAPÍTOL I De la composició del Consell Executiu o Govern Artículos 65 y 66
ARTICLE 65

[No vigent]

ARTICLE 66

[No vigent]

CAPÍTOL II De l'estatut personal del Consellers Artículos 67 a 70
ARTICLE 67

[No vigent]

ARTICLE 68

[No vigent]

ARTICLE 69

[No vigent]

ARTICLE 70

[No vigent]

CAPÍTOL III De les atribucions del Consell Executiu o Govern Artículo 71
ARTICLE 71

[No vigent]

CAPÍTOL IV Del funcionament del Consell Executiu o Govern Artículos 72 a 78
ARTICLE 72

[No vigent]

ARTICLE 73

[No vigent]

ARTICLE 74

[No vigent]

ARTICLE 75

[No vigent]

ARTICLE 76

[No vigent]

ARTICLE 77

[No vigent]

ARTICLE 78

[No vigent]

CAPÍTOL V De l'organització de les Conselleries o Departaments Artículos 79 a 82
ARTICLE 79

[No vigent]

ARTICLE 80

[No vigent]

ARTICLE 81

[No vigent]

ARTICLE 82

[No vigent]

TÍTOL IV De les relacions del President i el Govern amb el Parlament Artículos 83 a 96
CAPÍTOL I De l'impuls de l'acció política i de govern Artículos 83 y 84
ARTICLE 83

[No vigent]

ARTICLE 84

[No vigent]

CAPÍTOL II De la responsabilitat política del Consell Executiu o Govern Artículos 85 a 91
ARTICLE 85

[No vigent]

ARTICLE 86

[No vigent]

ARTICLE 87

[No vigent]

ARTICLE 88

[No vigent]

ARTICLE 89

[No vigent]

ARTICLE 90

[No vigent]

ARTICLE 91

[No vigent]

CAPÍTOL III D'altres formes de control de l'acció de govern Artículos 92 a 96
ARTICLE 92

[No vigent]

ARTICLE 93

[No vigent]

ARTICLE 94

[No vigent]

ARTICLE 95

[No vigent]

ARTICLE 96

[No vigent]

Disposició transitòria

[No vigent]

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR