Crònica del I cicle de conferències sobre la nova legislació administrativa

AutorFernando López Ramon
CargoCatedràtic de Dret administratiu de l'Estudi General de Lleida
Páginas225-227

Page 225

Objectiu i organització del cicle

En la Facultat de Dret de Lleida, inaugurada recentment, s'hi ha desenvolupat, durant els dies 8 i 9 d'abril, el I Cicle de Conferències sobre la nova legislació administrativa.

L'objectiu del Cicle era apropar al públic lleidatà qüestions d'actualitat relacionades amb les Administracions Públiques, amb la participació d'un important elenc d'especialistes. Hi varen assistir, sobretot, estudiants de la Facultat, també alguns professors i funcionaris, tot conformant conjuntament un auditori agradable, tant pel nombre adequat de persones com per l'atenció prestada.

Així, en bona mesura, l'objectiu es va complir gràcies al patrocini conjunt de diversos òrgans i institucions de Lleida: ta Diputació Provincial, l'Institut de Ciències de l'Educació, la mateixa Facultat de Dret i el Departament de Dret Públic i Disciplines Socials. Per a ningú no va comportar costos elevats l'organització d'un Cicle que, així mateix, amb la col·laboració de tothom, ha anat molt bé; per la qual cosa és d'esperar que tingui continuïtat en edicions successives.

Primera sessió: la funció pública i les sancions administratives

Va resultar molt plaent poder formar, en la primera sessió del Cicíe, la del dia 8, una mesa amb sis catedràtics de Dret Administratiu, esdeveniment que ja no s'escau ni amb ocasió de la lectura de tesis doctorals. Presidia la mesa el més antic, el professor Lorenzo Martín-Retortillo de la Universitat de Saragossa, al qual acompanyaven uns altres dos conferenciants del Cicle -els professors Luis Martín Rebollo de la Universitat de Cantàbria i Germàn Fernàndez Farreres de la Universitat de Màlaga-, dos catedràtics que varen tenir l'amabilitat de desplaçarse des de Barcelona -els professors Joaquín Tornos Mas i Tomàs Font i Llovet- i el que escriu això.

La primera Conferència, titulada «El nou sistema de la funció pública», va ser a càrrec del professor Fernàndez Farreres, el qual destacà la incidència de dues perspectives en les regulacions funcionarials; la perspectiva de l'organització i de l'estructura general de la funció pública i l'òptica del règim jurídic del personal. Després de posar de relleu l'encaix de les diferents mencions constitucionals a la matèria en una o altra àrea de problemes, es varen analitzar, amb igual sistemàtica, les novetats introduïdes per la Llei de Mesures de Reforma de la Funció Pública del 1984.

El debat subsegüent es va centrar en la penetració dels plantejaments laboralsPage 226 dins de les regulacions funcionarials, amb intervencions del públic i dels components de la mesa. En termes generals, les diverses intervencions varen coincidir a criticar la pretensió d'homogeneïtzar indiscriminadament la funció pública amb els sistemes empresarials privats.

Després d'un curt descans, va exposar la seva Conferència el professor Lorenzo Martín-Retortillo, sota el títol «Noves perspectives sobre les sancions administratives». Va començar remarcant les cauteles que han de guiar qualsevol innovació dels àmbits sancionatoris administratius, referintse expressament als elements negatius de la recent proposició de llei general sobre sancions administratives, presentada al Congrés pel Grup Popular. Tot establint connexió entre diferents casos jurisprudencials, va analitzar les mencions constitucionals, directes i indirectes, a les sancions administratives. I va acabar destacant l'aspecte positiu de la figura, el seu caràcter d'institució no avergonyidora, a la qual correspon un ampli joc dins de l'Estat Social de Dret.

Un cop obert el col·loqui, novament el públic va manifestar el seu interès en la matèria plantejant distintes qüestions sobre les sancions administratives.

Segona sessió: l'ordenament esportiu i el contenciós administratiu

La sessió del dia 9 va comptar també amb una mesa de professors de Dret Administratiu; així, al costat dels conferenciants, els professors José Bermejo Vera, catedràtic de la Universitat de Saragossa, i Luis Martín Rebollo, catedràtic i degà de la Facultat de Dret de Cantàbria, sèiem els encarregats de la disciplina en la Facultat de Lleida: els professors associats Ernesto Corbella i Javier Aquilué, així com el que escriu això.

Va intervenir en primer lloc el professor Bermejo, sobre «La problemàtica actual de l'ordenament esportiu». Va posar de relleu la inadaptació dels textos legals a la realitat esportiva criticant alguns aspectes de la Llei General de la Cultura Física i de l'Esport del 1980. També va incidir en les solucions aportades per la legislació de les Comunitats Autònomes, tot discrepant de la perspectiva que redueix l'esport a una activitat merament privada.

El debat, com és fàcil de suposar, es va centrar en la tensió entre els aspectes de l'esport com a espectacle i com a pràctica popular relacionada amb el dret a la salut.

La darrera conferència del Cicle va ser a càrrec del professor Martín Rebollo, amb el títol «L'avantprojecte de Llei teguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa». El conferenciant va remarcar el caràcter de gran tema d'Estat que correspon a la problemàtica de la defensa processal dels ciutadans davant les Administracions, amb una àmplia exposició de dades històriques i de la realitat present. Des d'aquests punts de pattida va exposar les principals novetats que el legislador pretén incorporar-hi: novetats de transcendència, en ampliar-se els supòsits de recurs i de legirimació, alleugerint el procediment i amb la creació de nous òrgans jurisdiccionals.

Un cop plantejades diverses qüestions per part dels assistents, i arribats a una hora avançada, el Cicle de Conferències va quedar clausurat.

Page 227

Una activitat universitària

Aquesta crònica no pretén altra cosa que donar a conèixer la realització d'una activitat universitària, una més al costat de moltes altres que constantment es desenvolupen en un Centre d'Ensenyament Superior. Un Cicle de Conferències organitzat dignament, que va interessar el públic, tot obrint petits horitzonts, tot fent pensar. Això és important.

Lleida, 10 d'abril de 1987

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR