Revista catalana de dret públic

Editorial:
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Fecha publicación:
2009-07-20
ISBN:
1885-8252

Descripción:

La Revista, de publicació semestral, ofereix un enfocament teòric general que ens situa en el nucli del sistema juridicopúblic en totes les seves dimensions: l'autonòmica, l'estatal, l'europea i la internacional. Cada número està dedicat a un tema monogràfic, amb la participació d'especialistes en la matèria, i a més s'hi fa una recensió crítica de la bibliografia i la jurisprudència. D'altra banda, es publiquen també aportacions relacionades amb qualssevol de les disciplines del dret públic.

Últimos documentos

 • Uns fons d'alt impacte. Introducció a la secció monogràfica 'Els fons europeus NextGenerationEU: reptes per a les administracions públiques' (CA-ES)
 • Autors
 • Un gir més cap a la centralització i la uniformitat. Governança i reformes del sector públic en el Pla de recuperació i resiliència italià

  This article examines the implementation of the EU Recovery and Resilience Plan (RRP) in Italy. By analysing and discussing the governance of the plan and the reform agenda it sets out, it aims to determine its political-constitutional background from the viewpoint of the regional and local authorities. The author purports that the logic and political inspiration of the plan is traceable to a longer trajectory of the political direction of executive power that results in the side-lining of both parliamentary and devolved powers. In particular, four factors are detected that justify this claim: the Prime Minister’s hegemony within the governance of the RRP; a considerable injection of technical/bureaucratic expertise within the Cabinet Office; the attempt to rearticulate the so-called multilevel governance around this hegemony by resorting to uniformity and concentration in the implementation process; and the adherence to a new public management (NPM)-like ideology. Key words: EU Recovery and Resilience Plan; governance; managerialism; reform; territorial governance; recentralisation; Italy.

 • La reforma administrativa per a la gestió dels fons europeus NGEU a l'Administració de la Generalitat de Catalunya: direcció pública, agencialització i gestió per projectes

  L’article presenta una proposta de transformació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el marc de la necessitat de gestionar els fons europeus NGEU. Prèviament s’exposa la dificultat d’implementar reformes administratives durant els darrers 60 anys en l’àmbit nacional i internacional fent un repàs dels nombrosos fracassos i reduïts èxits en els diferents intents de reforma. Posteriorment s’exposen els enormes reptes que hauran d’afrontar les administracions públiques en la present dècada (2020-2030), que serà un període crucial de cara a la sostenibilitat o no en el futur de les administracions. En el tercer apartat es realitza una diagnosi molt sintètica sobre la situació actual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com a organització. La part central de l’estudi rau en les propostes per a reformar i modernitzar aquesta Administració fent un repàs als canvis necessaris de caràcter global i holístic en termes d’organització i gestió de recursos humans. Però, donat que implementar aquesta agenda de transformació es pot demorar molt temps, es realitza una proposta per introduir tres ingredients de reforma que s’haurien d’implantar de manera urgent, en el context de la urgent gestió dels fons europeus NGEU: a) implantació de la direcció pública professional; b) optar pel model d’agencialització de l’Administració instrumental de la Generalitat; i c) introduir la dinàmica de la gestió per projectes. Paraules clau: reforma administrativa; gestió pública; direcció pública professional; agències executives; gestió per projectes.

 • El programa NextGenerationEU i el nou cicle pressupostari de la Unió Europea (CA-ES-EN)

  Les iniciatives més rellevants de la UE per a la recuperació després de la pandèmia tenen el seu epicentre en el pressupost. En aquest treball s’examina l’abast i contingut del programa NextGenerationEU en general i del Mecanisme de Recuperació i Resiliència en particular, i la seva interacció amb el marc pressupostari de la UE per al proper septenni, centrat en dos dels seus instruments més importants: el marc financer pluriennal 2021-2027 i la Decisió sobre recursos propis. L’aprovació del programa NextGenerationEU representa un canvi substancial en el finançament de la Unió i un aprofundiment de la integració europea que ha superat límits que, amb anterioritat a la pandèmia, els Estats consideraven infranquejables. Paraules clau: Unió Europea; COVID-19; pressupost de la Unió Europea; marc financer pluriennal; Decisió sobre recursos propis; instrument de recuperació de la Unió Europea; NextGenerationEU; Mecanisme de Recuperació i Resiliència; Next Generation EU; NGEU.

 • Els governs locals davant del repte dels fons europeus de recuperació

  Este trabajo analiza el reto que suponen para los gobiernos locales los fondos europeos de recuperación. Comienza con la descripción de los fondos europeos, tanto su aprobación por la Unión Europea (Plan Europeo para la Recuperación NextGenerationUE y Marco Financiero Plurianual 2021-2027) como su posterior gestión en España (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). A continuación, se contrapone el papel que efectivamente ha correspondido y el que hubiera debido corresponder a los gobiernos locales en la aprobación y en la ejecución de los fondos. En el nivel europeo, se expone la posición del Comité Europeo de las Regiones y el Informe de posición aprobado por las Autoridades Metropolitanas Europeas (EMA). En el plano nacional, se destaca la participación de los gobiernos locales en la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la moción aprobada por la Comisión de Entidades Locales del Senado y la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias. Termina el estudio con un conjunto de reflexiones conclusivas. Palabras clave: gobierno local; fondos europeos de recuperación; Plan Europeo para la recuperación NextGenerationEU; Marco Financiero Plurianual 2021-2027; Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; Next Generation EU; NGEU.

 • El dret a la identitat sexual en la interpretació del Tribunal Europeu de Drets Humans, entre marge d'apreciació nacional i creació de normes comunes

  El artículo examina la evolución de los estándares de protección del colectivo transexual en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular respecto de las decisiones que conciernen a la violación del derecho a la identidad sexual y a la autodeterminación, ante el deniego de las autoridades nacionales de modificar el sexo de las personas transexuales en los registros nacionales. Conscientes de la constante tensión entre la necesidad de proteger los derechos reconocidos en el Convenio Europeo y el respeto del margen de apreciación que los Estados mantienen en determinados ámbitos, el propósito de la investigación es comprobar la existencia y la consolidación de unos estándares mínimos o normas comunes que el Tribunal Europeo ha ido elaborando y aplicando en sus años de actividad, e identificar cuáles son todavía los retos a los que el mismo se enfrenta en esta materia. Conocer esos elementos sentará las bases para promover que la adopción de medidas legislativas estatales esté orientada a respetar dichos estándares comunes y a lograr una efectiva protección de los derechos de las personas trans en el entorno europeo. Palabras clave: transexualidad; derecho a la vida privada; identidad sexual; Tribunal Europeo de Derechos Humanos; margen de apreciación nacional.

 • La col·laboració publicoprivada en el procés d'execució dels plans finançats amb fons NextGenerationEU: més enllà de la tradicional distinció entre formes organitzatives i formes contractuals, l'especial rellevància de les subvencions

  El treball analitza el model institucional dissenyat específicament per executar el Pla de recuperació, transformació i resiliència, a partir del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla esmentat, amb especial atenció a les diverses formes i instruments de col·laboració publicoprivada, tant de nova creació (projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica), com preexistents (consorcis, societats mixtes), així com al paper especialment rellevant reservat a les subvencions. L’examen del dret positiu i dels diferents programes instrumentats mostra com les eines típiques de l’activitat de foment es configuren com el component principal d’aquesta col·laboració publicoprivada, amb una gran versatilitat per encarrilar els fons públics i privats i organitzar la cooperació entre empreses i entre centres de recerca, en contrast amb les limitacions que presenta l’actual configuració de la contractació pública com a motor de la recuperació econòmica. Paraules clau: col·laboració publicoprivada; fons europeus Next Generation; activitat de foment; subvencions; contractes; concessions.

 • L'eutanàsia i la seva incidència en els drets del pacient

  La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia ha supuesto un nuevo paso en la ampliación y desarrollo de los derechos del paciente. A través de este texto normativo se origina el derecho a la prestación de ayuda para morir y se da un nuevo impulso a derechos como: recibir información clínica, prestar el consentimiento informado o elaborar unas instrucciones previas. A tal efecto, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia rediseña un nuevo modelo de relación asistencial entre médico y paciente, que pivota sobre un régimen especial y más estricto de aplicación y cumplimiento de aquellos derechos del paciente que quedan afectos por el derecho a la prestación de ayuda para morir. Palabras clave: eutanasia; derechos del paciente; instrucciones previas; consentimiento informado; información clínica.

 • Dossier sobre els fons europeus NextGenerationEU: reptes per a les administracions públiques

  El acuerdo político alcanzado en la reunión extraordinaria del Consejo de la UE que tuvo lugar entre los días 17 y 21 de julio de 2020 es un acuerdo histórico. El plan europeo para la recuperación NextGenerationEU (NGEU) y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP 2021-2027) representan el mayor paquete de estímulo financiero jamás financiado a través del presupuesto de la UE. Con este paquete se prevén inversiones públicas y privadas a escala europea durante los próximos años. Este dosier documental recopila la normativa, bibliografía y otros recursos de interés necesarios para analizar y conocer el funcionamiento del nuevo MFP 2021-2027 y del programa NextGenerationEU. Con ello se ofrece al lector académico un instrumento muy práctico de fácil acceso a las fuentes más actuales en la materia, y, al profesional de la Administración, un recopilatorio indispensable para su trabajo con los nuevos fondos. Palabras clave: NextGenerationEU; Next Generation EU; NGEU; Marco Financiero Plurianual; Unión Europea; Fondos Estructurales y de Inversión; Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Documentos destacados

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR