ORDRE EDU/343/2010, de 9 de juny, per la qual es mantenen per al curs 2010-2011 els preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció per part dels escolars que assisteixen als camps d'aprenentatge del Departament d'Educació.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyOrdre

ORDRE

EDU/343/2010, de 9 de juny, per la qual es mantenen per al curs 2010-2011 els preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció per part dels escolars que assisteixen als camps d'aprenentatge del Departament d'Educació.

Mitjançant l'Ordre de 4 de novembre de 1999, es van crear els preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció per als escolars que assisteixen als camps d'aprenentatge del Departament d'Educació.

En l'actual context econòmic cal mantenir, per al curs 2010-2011, els imports dels preus públics pels serveis prestats al Complex Educatiu de Tarragona establerts per al curs 2009-2010.

Per tant, d'acord amb l'article 1.3-2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i a proposta de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat,

Ordeno:

Article 1

Mantenir els preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció al Complex Educatiu de Tarragona per part dels escolars que assisteixen al camp d'aprenentatge de la ciutat de Tarragona del Departament d'Educació, durant el curs escolar 2010-2011, en els imports següents:

22,50 euros per persona i dia pel servei d'allotjament i manutenció (pensió completa).

6,80 euros per àpat pel servei de manutenció (dinar o sopar).

Article 2

Els preus públics seran exigibles en iniciar-se la prestació dels serveis.

Article 3

A l'alumnat que utilitzi els serveis especificats a l'article 1 se li aplicarà les següents exempcions i bonificacions:

L'exempció del preu públic per a les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, sempre que es matriculin per primera vegada.

L'exempció del preu públic per a les persones membres de família nombrosa classificada en la categoria especial, i una bonificació del 50% per a les persones membres de família nombrosa classificada en la categoria general, i per a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR