Legislació autonòmica

AutorCol.legi de Notaris de Catalunya
Páginas83-84

MES DE OCTUBRE DE 2002

Catalunya

TR¡NSIT, CIRCULACI” DE VEHICLES DE MOTOR I SEGURETAT VI¡RIA. PROCEDIMENT TELEM¡TIC RELACIONAT AMB EL PROCEDIMENT SANCIONADOR. ORDRE INT/344/2002, d'll d'octubre, d'aprovaciÛ del procediment telem·tic relacionat amb el procediment sancionador en materia de tr·nsit, circulado de vehicles de motor i seguretat vi·ria. Publica DOGC de 16 d' octubre.

EMPRESES FAMILIARS. AJUTS FAMILIARS PER A LA REALITZACI” DE PLANS DE SUCCESSI”. RESOLUCI”ICT73085/2002, de 16 d'octubre, pel la qual s'obre la convocatoria d'ajuts a empreses familiars per a la realitzaciÛ de plans de successiÛ.

Publica DOGC de 30 d'octubre.

TERMES MUNICIPALS. MONTMEL” I PARETS DEL VALLES. DECRET 248/2002, de 22 d'octubre, pel qual s'aprova l'alterado parcial deis termes municipals de MontmelÛ i de Parets del Valles. Publica DOGC de 31 d'octubre.

AragÛn

COMARCA. BAJO CINCA/BAIX CINCA. LEY 20/2002, de 7 de octubre, de creaciÛn de la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca. Publica BOE de 23 de octubre.

Illes Balears

EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES. LEY 8/2002, de 6 de septiembre, de creaciÛn del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las illes Balears. Publica BOE de 18 de octubre.

La Rioja

PROTECCI”N DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 5/2002,de 8 de octubre, de ProtecciÛn del Medio Ambiente en La Rioja...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR