Editorial

Páginas5-5

Page 5

Aquest quart trimestre de 2012 ha estat marcat per la lluita de l’advocacia contra les taxes judicials. No hem reeixit a fer enrere la llei, però encara no s’ha acabat la pressió ni s’ha dit la darrera paraula. D’una banda, les organitzacions col·legials hem interposat directament recursos contenciosos contra les disposicions que desenvolupaven la llei. En l’actualitat es troben pendents els recursos interposats pel Consell dels Col·legis de Catalunya i pel Consejo de la Abogacía Española contra l’ordre ministerial de 13 de desembre que va aprovar els models de liquidació. També hem aconseguit que, com a mínim, l’Administració de la Generalitat i el Grup Socialista del Congrés dels Diputats anunciïn la interposició de recurs d’inconstitucionalitat directe contra la llei. Tant en un com en altre cas, està clar que haurem d’esperar a què el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre aquesta qüestió.

Però la nostra protesta no s’ha limitat a aquestes actuacions d’ordre jurisdiccional. Feia temps que els advocats no ens mobilitzàvem com a col·lectiu per manifestar públicament el nostre rebuig. Durant aquest trimestre ho hem fet dues vegades al carrer, davant del col·legi i de les seus judicials i totes dues amb una participació prou apreciable de companys. Aquestes manifestacions són la lògica conseqüència del tancament de les vies de negociació i diàleg que sempre hem intentat mantenir amb el Govern. Quan l’actual Ministre de Justícia va prendre possessió del càrrec es va adreçar a l’advocacia espanyola prometent transparència i diàleg. Però ben aviat s’ha vist que només es tractava de flatus vocis i que, quan s’ha tractat d’elaborar projectes que afecten l’organització de la Justícia, ni se’ns consulta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR