ORDRE GRI/330/2003, de 22 de juliol, de convocatòria per a la constitució dels consells comarcals de Girona i Tarragona.

SecciónDisposicions Generals
EmisorConsorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
Rango de LeyOrdre

ORDRE GRI/330/2003, de 22 de juliol, de convocatÚria per a la constituciÛ dels consells comarcals de Girona i Tarragona.

AtËs el que disposen l'article 22 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organitzaciÛ comarcal de Catalunya; el Decret 12/1988, de 13 de gener, en matËria de designaciÛ de suplents als consells comarcals, i la Llei 5/1985, de 19 de juny, de rËgim electoral general, i amb la consulta prËvia a les juntes electorals provincials de Girona i Tarragona,

Ordeno:

Article 1

1.1††Es convoquen els membres dels consells comarcals proclamats per les juntes electorals i els secretaris dels consells per realitzar la sessiÛ p˙blica de la seva constituciÛ i elegir-ne el president.

1.2††La sessiÛ de constituciÛ dels consells comarcals de la circumscripciÛ de Girona es far‡ el proper dia 1 d'agost de 2003 i la de la circumscripciÛ de Tarragona el dia 2 d'agost de 2003. En ambdÛs casos la constituciÛ tindr‡ lloc a les 12 hores, a la seu de cada consell comarcal.

Article 2

Els consellers proclamats hauran de lliurar les credencials respectives al secretari del consell i, seguidament, s'ha de constituir la mesa d'edat que preveu l'article 22 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, i a l'article 195.2 de la Llei org‡nica 5/1985, de 19 de juny, del rËgim electoral general. La resta de tr‡mits s'han de dur a terme de conformitat amb el que preveu la legislaciÛ vigent.

Article 3

Si en les dates assenyalades a l'article 1.2 no hi concorren la majoria absoluta dels consellers proclamats, aquests queden convocats per realitzar la sessiÛ al mateix lloc i a la mateixa hora, dos...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR