DECRET 110/1995, de 24 de març, de modificació del Decret 22/1991, de 4 de febrer, pel qual es determina la composició del Consell assessor de l'àrea protegida de les illes Medes.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyDecret

El Decret 22/1991, de 4 de febrer, va establir la composiciÛ del Consell assessor de l'‡rea protegida de les illes Medes, el qual est‡ integrat per representants de la Generalitat de Catalunya, representants dels municipis afectats per l'‡rea protegida, representants del sector de la pesca, representants del sector turÌstic i experts en ciËncies marÌtimes.

L'experiËncia dels quatre anys de funcionament del Consell assessor de les illes Medes fa aconsellable modificar la composiciÛ dels seus membres, per tal de garantir una millor representaciÛ de tots els sectors.

En conseq¸Ëncia, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifiquen els apartats b) i d) de l'article 1.1 del Decret 22/1991, de 4 de febrer, que queden redactats de la manera seg¸ent: "

  1. Per l'AdministraciÛ local: "Dos representants de l'Ajuntament de Torroella de MontgrÌ. "Un representant del Consell Comarcal del Baix Empord‡. "Un representant de la DiputaciÛ de Girona. "

  2. Pel sector turÌstic: "Un representant dels creuers marÌtims amb presËncia a les illes Medes. "Un representant dels centres turÌstics de busseig amb seu a l'Estartit. "Un representant del Club N‡utic de l'Estartit. "Pel sector esportiu: "Un representant de la FederaciÛ Catalana de Pesca Esportiva. "Un representant de la FederaciÛ Catalana d'Activitats Subaqu‡tiques."

Article 2

Es modifica l'article 3.1 de l'esmentat Decret, el qual queda redactat de la manera seg¸ent: "3.1 El Consell assessor constituir‡ d'entre els seus membres una comissiÛ permanent, amb la composiciÛ seg¸ent: "Dos representants de la Generalitat de Catalunya, un d'ells del Departament...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR