DECRET 22/1991, de 4 de febrer, pel qual es determina la composició del Consell assessor de l'àrea protegida de les illes Medes.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 110/1995.

Mitjançant l'article 6 de la Llei 19/1990, de 10 de desembre, es va crear el Consell assessor de l'àrea protegida de les illes Medes, en el qual s'han d'integrar representants de la Generalitat de Catalunya, representants dels municipis afectats per l'àrea protegida, representants del sector de la pesca, representants del sector turístic i experts en ciències marítimes.

Atès que la disposició addicional de la Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes, estableix que el Govern de la Generalitat, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha de determinar la composició del Consell assessor a què es refereix l'article 6;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Formen part del Consell assessor de l'àrea protegida de les illes Medes, previst a l'article 6 de la Llei 19/1990, les persones següents:

  1. Per l'Administració de la Generalitat: El director general de Pesca Marítima, que actuarà com a president. Dos representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Un representant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Un representant del Departament de Comerç, Consum i Turisme. Un representant del Departament de Cultura. Un representant de la Direcció General de l'Esport.

  2. Per l'Administració local: Dos representants de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Un representant del Consell Comarcal del Baix Empordà. Un representant de la Diputació de Girona.

  3. Pel sector de la pesca professional: Un representant de la Confraria de Pescadors de l'Estartit. Un representant de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona.

  4. Pel sector turístic: Un representant dels creuers marítims amb presència a les illes Medes. Un representant dels centres turístics de busseig amb seu a l'Estartit. Un representant del Club Nàutic de l'Estartit. Pel sector esportiu: Un representant de la Federació Catalana de Pesca Esportiva. Un representant de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques.

  5. Pels experts en ciències marítimes: Un representant de les universitats catalanes, designat pel Consell Interuniversitari de Catalunya. Un representant de l'Institut d'Estudis Catalans. Un representant del Grup de Defensa del Montgrí. Dues...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR