ORDRE ENS/165/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció per part dels escolars que assisteixen als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament, aplicables a partir del curs 2014-2015.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Ensenyament
Rango de LeyOrdre

El Departament d’Ensenyament té diferents camps d’aprenentatge, ubicats en llocs singulars de Catalunya amb l’objectiu d’oferir al professorat i l’alumnat la possibilitat de desenvolupar projectes de treball sobre temàtiques relacionades amb el coneixement del medi natural, del medi social i el coneixement cultural i artístic.

Les estades en els camps d’aprenentatge poden ser d’una durada superior a una jornada i, en conseqüència, requereixen serveis d’allotjament i manutenció que s’obtenen utilitzant les instal·lacions de la xarxa d’albergs de joventut, d’altres equipaments i, en alguns casos, d’instal·lacions pròpies del Departament d’Ensenyament.

L’Ordre de 4 de novembre de 1999 va establir els preus públics per la utilització del servei d’allotjament i manutenció dels escolars que assisteixen als camps d’aprenentatge del Departament d’Ensenyament.

Atès que cal actualitzar els imports dels preus públics pels serveis prestats al Complex Educatiu de Tarragona, d’acord amb l'article 1.3-2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i a proposta de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,

Ordeno:

Article 1

Import

Fixar, a partir del curs escolar 2014-2015, els imports següents dels preus públics per la utilització del servei d’allotjament i manutenció al Complex Educatiu de Tarragona del Departament d’Ensenyament, per part dels escolars que assisteixen al Camp d’Aprenentatge de la Ciutat de Tarragona:

24 euros per persona i dia pel servei d'allotjament i manutenció (pensió completa).

7,15 euros per àpat pel servei de manutenció (dinar o sopar).

Article 2

Exigibilitat

Els preus públics són exigibles en iniciar-se la prestació dels serveis.

Article 3

Excepcions i bonificacions en el servei prestat en les instal·lacions pròpies

A l'alumnat que utilitzi els serveis indicats a l’article 1 se li aplicarà les següents exempcions i bonificacions:

Exempció del preu públic per a les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de disminució igual o superior al 33%.

Exempció del preu públic per a les persones membres de família nombrosa classificada en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR