Legislació autonómica

AutorIldefonso Sánchez Prat, Lluís Jou i Mirabent.
Páginas240-242

a) Ressenya legislativa

En el DOGC del mes de maig no es publica cap disposició de caràcter general d'interès per als notaris.

Per a informació general es publica, però, una moció aprovada per unanimitat pel Ple del Parlament de Catalunya del 9 de maig relacionada amb l'ús de la llengua catalana a l'Administració de Justícia que en el seu punt 15 fa una referència clara al notariat.

Crec interessant ressaltar que la moció va ser aprovada per unanimitat, i entenc que és exponent d'un cert malestar de la societat catalana per l'us tan escàs de la llengua catalana en tots els àmbits jurídics oficials. Els notaris amb residència a Catalunya hauríem d'iniciar una seriosa reflexió sobre el nostre paper en aquest àmbit.

Lluís Jou

b) Moció del Parlament de Catalunya sobre l'ús del català a l'Administració de Justícia

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

  1. Promoure les accions necessàries a fi de garantir l'efectiva normalització lingüística en l'àmbit de la justícia i reclamar al Govern de l'Estat, en tant que corresponsable de la política de normalització lingüística, iniciatives, mesures tècniques, recursos específics i dotacions pressupostàries adients per tal d'aconseguir que el català sigui la llengua pròpia de la Justícia a Catalunya tal com estableix l'Estatut (art. 3.3) i la Llei de Normalització Lingüística.

  2. Impulsar y revisar el marc legal perquè afavoreixi l'ús del català en l'Administració de Justícia.

  3. Demanar al Consell del Poder Judicial que estableixi una política de personal estable en ordre de previsió de Jutges i Magistrats que, abans de la incorporació als destins, tinguin coneixements suficients de les llengües oficials del país, introduint les reformes necessàries a l'actual Llei Orgànica del Poder Judicial per tal que sigui efectiva l'assumpció de la doble oficialitat del català per part de l'administració de Justícia.

  4. Informar, cada sis mesos, el Parlament de Catalunya pel que fa a l'aplicació i a l'avaluació del Pla de normalització Lingüística del Departament de Justícia.

  5. Fomentar l'actual política d'informatització de les oficines judicials amb l'objectiu d'aconseguir que als jutjats i tribunals de Catalunya disposin de programes informàtics i de processament de textos en català.

  6. Continuar la programació actual de cursos de català adreçada a Jutges, secretaris, fiscals i personal administratiu de l'Administració de Justícia de tal manera que en el termini de temps més breu...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR