DECRET 198/1988, de 19 de juliol, de creació de col·legis públics d'Educació General Bàsica a Cornellà de Llobregat, Mataró i Sabadell.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyDecret

La Llei 14/1983, de 14 de juliol, reguladora del procés d'integració a la xarxa de centres docents públics de diverses escoles privades, va fer possible que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, pogués integrar a la xarxa de centres docents públics, en la forma i amb el procediment establerts en aquesta Llei, determinats centres docents privats de Pre-escolar i d'Educació General Bàsica de reconeguda labor de catalanització i de renovació pedagògica.

Un cop superada satisfactòriament la fase prèvia a la integració de diversos d'aquests centres, cal procedir, de conformitat amb la planificació establerta en aquest respecte i la programació específica de llocs escolars gratuïts, a la seva creació com a centres docents públics.

Amb aquesta finalitat i de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la Llei orgànica del dret a l'educació, a proposta del Conseller d'Ensenyament i d'acord amb el Consell Executiu, Decreto:

Article 1

Es creen els col·legis públics d'Educació General Bàsica que consten detallats a l'annex d'aquesta disposició.

Article 2

S'autoritza el Conseller d'Ensenyament perquè adopti les mesures necessàries per a l'execució d'aquest Decret.

Barcelona, 19 de juliol de 1988

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Josep Laporte i Salas Conseller d'Ensenyament

Annex

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Comarca: Baix Llobregat. Municipi: Cornellà de Llobregat. Localitat: Cornellà de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR