DECRET 409/1987, de 22 de desembre, pel qual es creen diversos Col·legis Públics d'Educació General Bàsica.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyDecret

La Llei 14/1983, de 14 de juliol, reguladora del procés d'integració a la xarxa de centres docents públics de diverses escoles privades, va fer possible que la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament d'Ensenyament, pogués integrar a la xarxa de centres docents públics, amb la forma i el procediment establerts en aquesta Llei, determinats centres docents privats d'Educació Pre-escolar i d'Educació General Bàsica de reconeguda tasca de catalanització i de renovació pedagògica.

Un cop superada satisfactòriament la fase prèvia a la integració d'alguns d'aquests centres, cal procedir, de conformitat amb la planificació establerta en aquest respecte i amb la programació específica de llocs escolars gratuïts, a la seva creació com a centres docents púbics.

Amb aquesta finalitat, i de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la Llei Orgànica del Dret a l'Educació, a proposta del Conseller d'Ensenyament i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es creen els Col·legis Públics d'Educació General Bàsica que es detallen a l'annex d'aquesta disposició.

Article 2

S'autoritza el Conseller d'Ensenyament perquè adopti les mesures necessàries per a l'execució d'aquest Decret.

Barcelona, 22 de desembre de 1988

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Joan Guitart i Agell Conseller d'Ensenyament

Annex

Baix Llobregat

Comarca: Baix Llobregat. Municipi: Sant Boi de Llobregat. Localitat: Sant Boi de Llobregat. Adreça: Camí Vell de Viladecans, s/n. Capacitat: 400 places escolars. Resultat de la integració del centre docent privat San Rafael. Barcelona-comarques

Comarca: Barcelonès. Municipi: Esplugues de Llobregat. Localitat: Esplugues de Llobregat. Adreça: carrer de Josep Rodoreda, 9-11. Capacitat: 400 places escolars. Resultat de la integració del centre docent privat Lola Anglada.

Comarca: Barcelonès. Municipi: l'Hospitalet de Llobregat. Localitat: l'Hospitalet de Llobregat. Adreça: carrer de la Mare de Déu de la Mercè, 20. Capacitat: 800 places escolars. Resultat de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR