ORDRE ENS/72/2003, de 17 de febrer, per la qual s'informa de les taxes vigents que es gestionen en el Departament d'Ensenyament.

SecciónDisposicions Generals
EmisorInstitut Català de Seguretat Viària
Rango de LeyOrdre

ORDRE ENS/72/2003, de 17 de febrer, per la qual s'informa de les taxes vigents que es gestionen en el Departament d'Ensenyament.

La disposició addicional 2 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002), estableix que durant el primer trimestre de 2003, cada un dels departaments de la Generalitat de Catalunya ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, només amb efectes informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què s'identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d'elles i la quota corresponent.

En virtut d'això,

Ordeno:

Article únic

Informar que les taxes vigents que es gestionen des del Departament d'Ensenyament són les següents:

-1 Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals:

 1. Batxillerat: títol de batxillerat, 43,50 euros.

 2. Formació professional específica:

  2.1 Títol de tècnic o tècnica: 43,50 euros.

  2.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 48,75 euros.

 3. Ensenyaments de règim especial:

  3.1 Ensenyaments de música i dansa:

  3.1.1 Títol professional: 43,50 euros.

  3.1.2 Títol superior: 97,40 euros.

  3.2 Ensenyaments d'art dramàtic:

  3.2.1 Títol superior d'art dramàtic: 97,40 euros.

  3.3 Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

  3.3.1 Títol de tècnic o tècnica: 43,50 euros.

  3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 48,75 euros.

  3.3.3 Títol de conservació i restauració de béns culturals: 48,75 euros.

  3.3.4 Títol de disseny: 48,75 euros.

  3.4 Ensenyaments d'idiomes: certificat d'aptitud d'idiomes: 48,75 euros.

 4. Reexpedició (expedició de duplicats): 6,45 euros.

  -2 Taxa per drets de formació d'expedients:

 5. Ensenyament de batxillerat:

  1.1 Títol de batxillerat unificat polivalent: 37,45 euros.

  1.2 Plans antics:

  1.2.1 Títol de batxillerat elemental: 15,60 euros.

  1.2.2 Títol de batxillerat superior: 37,35 euros.

  1.2.3 Títol de batxillerat laboral: 37,35 euros.

 6. Ensenyament de formació professional:

  2.1 Títol de tècnic o tècnica auxiliar: 15,60 euros.

  2.2 Certificat d'escolaritat de formació professional (FP) de primer grau: 8,15 euros.

  2.3 Títol de tècnic o tècnica especialista: 37,35 euros.

  2.4 Plans antics:

  2.4.1 Títol d'oficial industrial: 15,60 euros.

  2.4.2 Títol de mestre o mestra industrial: 37,35 euros.

  2.5 Títol d'audició i llenguatge per a mestres: 17,95 euros.

  2.6 Títol de pedagogia terapèutica: 17,95 euros.

 7. Ensenyaments artístics i especialitzats:

  3.1 Escola Oficial d'Idiomes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR