DECRET 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya va establir les competències del Departament de la Presidència.

El Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidència va fixar l’estructura departamental per adaptar-la al nou marc competencial i va determinar les competències bàsiques de les unitats que conformen el Departament.

El Decret 166/2012, de 27 de desembre, pel qual es nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern, nomena, a l’article 2, el conseller de la Presidència.

Aquest...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR