DOGC només digital

Páginas11

Page 11

Per tant, des d'aquest moment l'edició digital del DOGC serà accessible a través de la xarxa Internet: http://www.gencat.cat/dogc

D'acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Govern, mitjançant l'Acord GOV/87/2007, de 19 de juny, ha determinat que el dia 30 de juny de 2007 es deixarà de publicar la versió oficial del DOGC en suport paper, i, en conseqüència, a partir del dia 1 de juliol de 2007 la versió digital del DOGC serà l'única que tindrà caràcter...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR