ORDRE TRE/203/2002, de 17 de juny, per la qual es garanteix el servei essencial d'assistència sanitària en tots els centres i establiments sanitaris dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball
Rango de LeyOrdre

ORDRE TRE/203/2002, de 17 de juny, per la qual es garanteix el servei essencial d'assistència sanitària en tots els centres i establiments sanitaris dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Vista la convocatòria de vaga formulada pels sindicats CCOO i UGT de Catalunya (registre d'entrada de 3 de juny de 2002) per al proper dia 20 de juny de 2002;

Vistes les convocatòries de vaga formulades pels sindicats CGT (registre d'entrada de 6 de juny de 2002); USOC (registre d'entrada de 6 de juny de 2002) i els sindicats IAC, FTC, USC, CTA, SUF (registre d'entrada de 7 de juny de 2002), per al dia 20 de juny de 2002.

Atès que davant una convocatòria de vaga que afecta tots els treballadors i funcionaris i formulada entre d'altres pels sindicats més representatius en l'àmbit estatal, cal mesurar la possibilitat del seguiment de la mateixa i, en conseqüència, com que s'han de dictar les corresponents ordres de serveis mínims que afectaran tots els serveis essencials per a la comunitat, s'ha de valorar aquesta situació adequadament tant pel que fa al seu possible seguiment com pel que fa als serveis mínims que s'han d'establir per tal de garantir els serveis essencials per a la comunitat;

Atès que la vaga té una durada de 24 hores, amb les característiques de ser total i global, i afecta la totalitat de treballadors i funcionaris en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, amb una distribució horària de la manera següent:

  1. Des de les 0 h a les 24 h de manera general.

  2. En les empreses amb treball amb torns continuats, la vaga començarà amb l'inici del torn de nit del dia 19 i finalitzarà amb la finalització del torn de tarda del dia 20; si el torn de tarda s'inicia el dia 20 i finalitza el dia 21, la vaga es realitzarà durant tota la jornada de treball, si com a mínim el 50% de la jornada de treball es correspon amb el dia 20.

  3. En aquelles empreses que per la naturalesa del seu procés productiu la jornada del dia 20 comenci abans de les 0 hores d'aquest dia, la vaga començarà amb l'inici d'aquesta jornada.

  4. En el sector de la premsa escrita diària, així com en les empreses que en fan la impressió, la vaga començarà a les 7 hores del dia 19 de juny i finalitzarà a les 7 hores del dia 20 de juny. En aquest sector, els treballadors d'administració podran acollir-se a la mateixa convocatòria de caràcter general del dia 20, sempre que la seva funció no estigui lligada a redacció o producció.

  5. Durant el dia 19 es produirà el cessament, total, de l'activitat laboral de tots aquells treballadors la prestació de serveis dels quals tingui relació amb l'elaboració de productes, serveis i aprovisionaments que tinguin efectes per al dia 20 de juny.

Atès que la vaga afecta entre d'altres activitats un servei tan essencial com és el de la salut i la protecció a la vida, reconeguts en els articles 43 de la Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978, caldrà disposar la realització d'uns serveis mínims adequats i proporcionats al servei essencial que es garanteix i al dret de vaga dels treballadors que garanteixen els articles 28.2 i 37 de la Constitució espanyola;

Atès que la vida i la salut és un dret essencial, que en qualssevol cas i circumstàncies cal garantir amb la suficient i adequada prestació de serveis mínims imprescindibles per preservar-la;

Atès que en vagues de característiques semblants, de vaga general i d'un dia de duració, es va dictar en el seu dia l'Ordre de serveis mínims de 25 de gener de 1994, caldrà valorar-la com a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR