ORDRE EDU/214/2008, de 7 de maig, per la qual es modifiquen per al curs 2008-2009 els preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció per part dels escolars que assisteixen al Complex Educatiu de Tarragona.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyOrdre

ORDRE

EDU/214/2008, de 7 de maig, per la qual es modifiquen per al curs 2008-2009 els preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció per part dels escolars que assisteixen al Complex Educatiu de Tarragona.

Mitjançant l'Ordre de 4 de novembre de 1999, es van crear els preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció per als escolars que assisteixen als camps d'aprenentatge del Departament d'Educació.

Atès que cal establir, per al curs 2008-2009, els nous imports dels preus públics pels serveis prestats al Complex Educatiu de Tarragona, d'acord amb l'article 23 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d'Innovació,

Ordeno:

Article 1

1.1 Modificar els preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció al Complex Educatiu de Tarragona durant el curs escolar 2008-2009, que queden fixats en els imports següents:

22,10 euros per persona i dia pel servei d'allotjament i manutenció (pensió completa).

6,60 euros per àpat pel servei de manutenció (dinar o sopar).

Article 2

Els preus públics seran exigibles en iniciar-se la prestació dels serveis.

Article 3

A l'alumnat que utilitzi els serveis especificats a l'article 1.1 se li aplicarà les següents exempcions i bonificacions:

L'exempció del preu públic per a les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, sempre que es matriculin per primera vegada.

L'exempció del preu públic per a les persones membres de família nombrosa classificada en la categoria especial, i una bonificació del 50% per a les persones membres de família nombrosa classificada en la categoria general,

L'exempció del preu públic per a les víctimes d'actes terroristes, així com per als seus cònjuges i els seus fills i filles.

Disposició...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR