Notificacions procediments sancionadors- 25/2012

SecciónPrimera. Contractació Pública
EmisorDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ILLES BALEARS

Anunci d’actes administratius dictats en expedients sancionadors. De conformitat amb el que disposen els articles 59.5, 60.2 i 61 de la Llei 30/1992. de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), i perquè valga de notificació als interessats, davant el resultat negatiu de dos intents exigits pel esmentat article 59.5 en els últims domicilis coneguts, es fa públic que s’han dictat els actes administratius en els expedients sancionadors que s’assenyalen a continuació.

Els expedientats, o els seus representants podran comparéixer en el termini màxim de 7 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació del present anunci, en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres, a la Unitat de Sancions de la Delegació del Govern en Illes Balears, carrer Constitució, 4, 07001 Palma de Mallorca, per tenir coneixement del contingut de l’acte corresponent i, si s’escau, formular les al · legacions o interposar els recursos procedents.

Si transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del termini assenyalat per comparèixer.

Palma, 9 de octubre de 2012

EL SECRETARI GENERAL.

EVELIO P. ANTICH VERDERA.

L.O. 1/1992 = Llei Orgànica 1/92, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana; L 23/1992 = Llei 23/92, de 30 de juliol, de Seguretat Privada; L 19/2007 = 19/2007 de 11 de juliol Contra la Violencia, el Racisme, la Xenofobia i la Intolerància en l’Esport; L.O. 4/2000 = Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social; L 17/1985 = Llei 17/1985, de 1de juliol, sobre objectes fabricats amb metalls preciosos.

Nº Exp. Identificación Identificació Expedientado Expedientat Localidad Localitat Acto Admvo. Acte Admtiu. Ley Aplicable Llei Aplicable
1548/2012 X8664596J Andre Markus Wearne Foleide Calvià Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2104/2012 41537181D Jacinto Garcia Heredia Manacor Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2121/2012 42965546M Onofre Siquier Barceló Bunyola Acuerdo de Iniciación L 23/1992
2144/2012 35105256B Sonia Salvia Segues Calvià Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2147/2012 X6904707S Mihai Valentin Gradinariu Alberca De Záncara (La) Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2149/2012 X4009562H Andry Hoshva Son Servera Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2175/2012 X8198265F Kaimal Bakhakh Inca Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2179/2012 43176791H Cristian Arrebola Izquierdo Inca Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2185/2012 X8207816J Pablo Andrés Nuñez Rodríguez Marratxí Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2187/2012 43472872C Raymi Pacari Caceres Buades Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2203/2012 B07847445 Gratax S.L. Andratx Acuerdo de Iniciación L 23/1992
2222/2012 18225321Y Antonio Vives Homar Manacor Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2226/2012 X9049289P Gina Nadia Tapoc Inca Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2228/2012 28681461R Francisco Luis Pappalardo Gancedo Sevilla Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2229/2012 N0381329B Rmpf Privatstiftung Calvià Acuerdo de Iniciación L 23/1992
2234/2012 72076759A Francisco Javier Arsuaga Acaso Escorial (El) Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2239/2012 40595100P Francisco Ariza Martorell Inca Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2243/2012 Y1131164S Gregor Meyer Zu Hoerste Capdepera Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2244/2012 41538681Z Pedro Mestre Alcaraz Santanyí Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2248/2012 41313190S Damian Oliver Maymo Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2251/2012 43233214E Guillem Munt Guinart Pobla (Sa) Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2252/2012 41343061D Sebastian Rubi Roca Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2253/2012 B57202145 Zenera Mallorca S.L. Calvià Acuerdo de Iniciación L 23/1992
2257/2012 A07459480 Froza S.A. Calvià Acuerdo de Iniciación L 23/1992
2258/2012 44878691X Vicente Almerich Galindo Valencia Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2260/2012 43231141L Antonio Amaya Linde Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2261/2012 Y0737864S Nick Robinson Alcúdia Acuerdo de Iniciación L 23/1992
2262/2012 X7912760R Baidalaye Thiam Palmas De Gran Canaria (Las) Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2264/2012 42995428X Sebastià Pastor Perelló Santa Margalida Acuerdo de Iniciación L 23/1992
2266/2012 41573315X Abraham Gil Morales Santanyí Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2267/2012 43183928W Samuel Perez Vila Pollença Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2268/2012 07039663F Celso Campos Silva Valencia De Alcántara Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2269/2012 41516622N Carlos De Benito Sobrino Manacor Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2272/2012 X2824434B Helen Gail Gorton Madrid Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2273/2012 X7183683R Hicham Zeriouh Porreres Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2278/2012 43150763A Ruben De Pablo Rosendaal Llucmajor Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2279/2012 43123293H Jose Cardona Gelabert Inca Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2283/2012 X9481788S Kosmas Gourgounis Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2284/2012 43147442V Gabriel Rossello Torrens Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2286/2012 04177639B Pablo Codes Gomez Manacor Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2289/2012 43154638Z Adrian Martinez Cebrian Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2290/2012 43165523C Juan Amaya López Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2296/2012 43182724V Juan Carlos Martin Borras Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2297/2012 43462861Z Catalina Maria Juan Fuentes Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2298/2012 43219403B Antonio Martinez Amaya Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2301/2012 Y1014315Y Cosmin Pacurar Llucmajor Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2303/2012 41455375Z Antonio Orta Gomez Manacor Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2304/2012 43195233Z Alexandre Arvola Niittymaky Marratxí Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2309/2012 43115934L Antonio Garcia Peralta Calvià Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2311/2012 X5307848T El Hassan Iken Pobla (Sa) Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2312/2012 X8062636D David Robert Sitarz Calvià Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2314/2012 43228701V Ruben Gonzalez Castro Calvià Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2316/2012 X2876227P Bernard Badinka Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2323/2012 X8150103F Andrei Nicusor Petcu Pollença Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2324/2012 77006843Z Jonathan Fernandez Gonzalez Alcúdia Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2332/2012 00703563Q Stefan Merlea Alcúdia Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2336/2012 43219372A Pablo Alejandro Gonzalez Garcia Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2337/2012 43146549K Juan Jimenez Santiago Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2338/2012 34067666C Felipe Canaves Garrido Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2340/2012 78217643W Jose Luis Fernandez Campos Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2342/2012 X3002417C Joussam Labiad Inca Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2343/2012 43231736Q Heber Eby Crespo Schusselin Alaró Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2344/2012 43172893F Jose Diaz Santiago Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2345/2012 43179593Z Isabel Gonzalez Santiago Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2347/2012 43165144D Juan Gabriel Ortega Ferrer Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2348/2012 45693124J José Fernández Terrón Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2354/2012 X9021584H Miguel Osvaldo Barboza Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2356/2012 M0703560J Thomas Leroy British Llucmajor Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2359/2012 X4868043R Zouhair El Hassaoudi Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2362/2012 43195288T Enrique Morentin Diz Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2363/2012 76047148V Lucas Silva Bautista Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2365/2012 75355479G Antonio Garcia Perez Manacor Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2367/2012 B57578791 Balworks Software & Solutions, S.L., Palma Acuerdo de Iniciación L 23/1992
2374/2012 43009427W Ricardo Garcia Cantero Marratxí Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2379/2012 X3298645P Yassin El Makhyloufi Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2381/2012 32077092G Francisco Javier Ramirez Cortes Jerez De La Frontera Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2382/2012 42951849Q Miguel Cirera Puig Llucmajor Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2395/2012 42990537H Gabriel Nadal Canaves Pollença Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2397/2012 43155635E Antonio Fernandez Heredia Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2399/2012 72055748Z Ivan Escudero Caldera Santander Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2400/2012 X9365904M Ricardo Moises Lozano Cristo Palma Acuerdo de Iniciación L.O. 1/1992
2401/2012 42956885S Jaime Miguel De Los Santos Mascaro Fernandez Sóller Acuerdo
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR