Decret 28/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Pla de Gestió dels Llocs d'Importància Comunitària (LICs) d'Addaia a s'Albufera (ES0000233) i s'Albufera des Grau (ES000234)

Sección1.- Disposicions generals
EmisorConselleria de Medi Ambient
Rango de LeyDecret

Decret 28/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Pla de Gestió dels Llocs d'Importància Comunitària (LICs) d'Addaia a s'Albufera (ES0000233) i s'Albufera des Grau (ES000234) Amb l'Acord de Consell de Govern de 28 de juliol de 2000 es proposa les zones anomenades d'Addaia a s'Albufera (ES0000233) i s'Albufera des Grau (ES0000234) com a llocs d'importància comunitària en el marc de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Es va aprovar la proposta dels LIC definitivament per l'Acord de Consell de Govern de 3 de març de 2006, i es va adoptar la proposta balear dels LIC de la regió biogeogràfica mediterrània mitjançant Decisió de la Comissió de 19/VII/2006.

Aquests LIC es troben situats a la part nord-est de l'illa de Menorca. El LIC d'Addaia a s'Albufera inclou la badia d'Addaia i totes les aigües interiors que abracen les Illes d'Addaia fins a la Punta de S'Enclusa i també les de Punta Timons fins a Punta des Ses Àguiles. Quant al LIC de S'Albufera des Grau comprèn les aigües interiors de Sa Punta de Ses Àguiles fins es Reixats on també s'inclou l'Illa d'en Colom. Per la singularitat i bellesa dels seus valors naturals i paisatgístics, l'àrea va ser declarada com parc natural pel Decret 50/1995 ampliant la seva superfície d'espai natural protegit amb el Decret 51/2003. Entre les seves comunitats bentòniques destaquen les praderies de fanerògames marines de posidònia oceanica (hàbitat prioritari per la Directiva 92/43/CEE) les quals en aquest enclavaments, a més de ser abundants, gaudeixen d'un estat de conservació excel·lent formant a alguns llocs formacions d'escull-barrera úniques dins la Mediterrània occidental.

La Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, conscient del patrimoni natural que representen els prats de fanerògames marines, així com de la necessitat de preservar-los, elaborà i engegà amb la participació de la Direcció General de Pesca, la Fundació Bosch i Gimpera, i l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, el projecte `Protecció de praderies de posidònia als LIC de Balears'.

Aquest projecte rep el finançament europeu per decisió de la Comissió de 5 de juliol de 2001, dins l'àmbit LIFE Natura (normativa que regula l'instrument financer per al medi ambient).

La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), preveu al seu article 38.1 que el Govern de les Illes Balears ha de fixar les mesures de conservació necessàries que impliquin, si n'és el cas, plans de gestió adequats, específics o integrats en altres instruments de planificació, i les apropiades mesures reglamentàries, executives o contractuals, que responguin a les exigències ecològiques dels tipus d'hàbitats i de les espècies d'interès comunitari presents a les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR