346/2009 FORU AGINDUA, ekainaren 25ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, sua landalurretan nola erabili arautzen duena eta Nafarroan basoetako suteei aurrea hartzeko neurriak ezartzen dituena.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

Nafarroako Oihan Ondarea Babestu eta Garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legearen 37. artikuluak ezartzen duenez, Foru Komunitateko Administrazioaren eskumena da oihaneko suteen prebentziorako eta suteen kontra borrokatzeko neurriak planifikatu, koordinatu eta betearaztea. Era berean, Oihan administrazioak eskumenak ditu oihaneko suteen prebentzioaren arloan.

Nafarroako Oihan Planaren 341. egintzan, ''oihaneko suteen aurkako aurreneurriak ezartzea'' izenekoan, oihaneko suteei aurrea hartzeko neurriak jasotzen dira eta egintza horren arduraduna Oihan Administrazioa da.

Nafarroako Oihan Planak oihanetako suteei aurrea hartzeko jarraibideak proposatzen ditu eta Oihan Administrazioak du haiek garatzeko ardura.

Landa ingurunean sua maiz erabiltzen den tresna da. Horregatik, landarediaren baldintzak horretarako egokiak direnean, suteak maiz gertatzen ahal dira eta ondorio larriak eragin. Egoera hori dela eta, beharrezkoa da langile eta baliabide tekniko ugari erabiltzea, ukituriko eremua ahalik eta txikiena izan dadin. Hondakinak, nahi ez diren landareak eta abar suntsitzeko erabiltzen da sua landa ingurunean. Landaredia ihartua dagonean, udan kasu, erreketa horiek berehala sute bihurtzen ahal dira eta horrek kalteak dakartza, eta langileak eta baliabide teknikoak erabiltzera behartzen.

Udaberrian euri asko egin du eta ondorioz belarki landareak hazi dira, suteak eragiten dituzten alderdietako bat. Udan gertatzen den agorriltzea dela eta, hildako erregai fin ugari izanen dela aurreikusten da. Egoera horrek eta tenperatura altuek suteak izateko aukera handiak dakartzate.

Erregai fin hila eskuratzeko aukera oso handia da udaminean eta, hori dela eta, piztuz gero, sutea laster zabaltzen da.

Nafarroa klima aldetik denetarikoa denez, atlantikoko eragina nabarmena duen iparraldeko alderdiko baldintzak ez dira hain larriak eta, beraz, egoki da Nafarroa geografikoki zatitzea eta sua erabiltzeko era desberdinak ezartzea.

Aurreko urteetan, landalurretan sua erabiltzeko debekua ezarri duten foru agindu bana eman dira eta suteen kopurua jaitsi egin dela egiaztatatu dugu. Beharrezkoa da Nafarroako Foru Komunitate osoan suaren erabilera arautzea, galera ekologiko, ekonomiko eta sozialik ez izateko.

Horrenbestez, eta Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41. artikuluak ematen dizkidan eskumenak erabiliz,

AGINDU DUT:

 1. artikulua. Eremuak

  Erregulazio honen ondorioetarako, Nafarroa bi zatitan banatuko da:

  Iparraldeko eta hegoaldeko eremuen arteko muga ondoren ageri diren toki erakundeen hegoaldeko mugek ezarriko dute: Ameskoa ibarrak, Urbasa, Andia, Goñerri, Ollaran, Arakil, Irurtzun, Imotz, Atetz, Odieta, Anue, Iragi, Eugi, Zilbeti, Lintzoain, Bizkarreta, Mezkiritz, Aurizberri, Auritz, Garralda, Orotz-Betelu, Garaioa, Abaurrepea, Abaurregaina, Jaurrieta, Espartza, Bidankoze, Erronkari, Garde.

 2. artikulua. Suaren erabilera.

  Arautu egiten da sua landalurretan egitea, eremu zabal irekian, ondoren azaldu bezala:

 3. Debekatuta dago sua egitea zuhaiztietan, zuhaixkak edo sastrakak dauden tokietan, larreetan eta belardietan, bere babes araubidea edozein dela ere.

 4. Debekatuta dago sua aisialdirako helburuetarako egitea Nafarroako hegoaldean. Debeku honen barruan sartzen dira sua egiteko prestatutako tokiak ere, hots, barbakoak edo kanpoko beste edozein instalazio eta errepideen ondoko atsedenguneak.

  Nafarroako iparraldean sua aisialdirako helburuetarako egiten ahal da horretarako egokitutako tokietan, hots, barbakoetan edo kanpoko beste edozein instalaziotan eta errepideen ondoko atsedenguneetan.

 5. Oihaneko...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR