EDICTO del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Sant Feliu de Llobregat, sobre autos de procedimiento ordinario (exp. 343/2003).

SecciónAdministración de Justicia
Rango de LeyEdicto

EDICTO

del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Sant Feliu de Llobregat, sobre autos de procedimiento ordinario (exp. 343/2003).

La Secretària Judicial, Ivonne Cendon Ruiz del Jutjat Primera Instància 2 Sant Feliu de Llobregat

FAIG SABER:

Que les actuacions de Procediment ordinari esmentat que se segueixen en aquest Jutjat amb el núm. 343/2003 secció B, a instàncies de MARIA DEL CARMEN ORTIZ ANDREU, AGUSTIN BELTRAN FERNANDEZ, SUSANA RUIZ TORRADO i XAVIER RISCO FERRETE, contra CARLOS GRANADO RINCON, CONSTRUCCIONES DIRECT 2000 S.L., AIGÜES AA-SANET S.L., JOSE LUIS BARTOLOME GONZALEZ, SERGI XANCO ALTES, J. GRANADO BARRERO, INMOBILIARIA JD S.L., DIEGO NAVARRO CARRILLO i ALFONSO LÓPEZ DÍAZ-BERNARDO, s'ha dictat sentència de data 23 d'octubre de 2004, el encapçalament i decisió són els següents:

SENTÈNCIA 174

Sant Feliu de Llobregat, 23 d'octubre de 2004

Marta Bo Jané, Magistrada Jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Sant Feliu de Llobregat, he vist aquestes actuacions de judici ordinari, seguides en aquest Jutjat amb el núm. 343/03, promoguts a instàncies MARIA DEL CARMEN ORTIZ ANDREU, AGUSTIN BELTRAN FERNÁNDEZ, SUSANA RUIZ TORRADO, XAVIER RISCO FERRETE, representats pel procurador Jordi Ribe Rubi, i defensats de la lletrada Maria del Carmen Sanmamed, contra JOSE LUIS BARTOLOMÉ GONZÁLEZ i SERGI XANCO ALTES, representats pel procurador Antoni Urbea Aneiros, assistits per l'advocada Ana Maria Ferrer Guitart; contra DIEGO NAVARRO CARRILLO, representat pel procurador Pere Marti Gellida assistit de lletrat Jordi Verdaguer Vila-Sivill; contra ALFONSO LÓPEZ DÍAZ-BERNARDO, representat pel procurador Juan Garcia Garcia, assistits per la lletrada Concepció Vilar Barrabeig, i contra CONSTRUCCIONES DIRECT 2000 S.L., AIGÜES AA-SANET S.L., i INMOBILIARIA J.D. S.L., totes elles en situació de rebelía processal. Les actuacions versen sobre acció de responsabilitat decennal. Dicto aquesta resolució, que es basa en els següents:

DECISIÓ

ESTIMO en part la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR