Editorial

AutorRicard Borràs Iglesias-Degà
Comiat

Ja han passat vuit anys des què vaig prendre possessió del càrrec de Degà per primer cop i, per tant, vull agrair a tots els companys la confiança dipositada durant aquests dos mandats.

Han estat vuit anys que han suposat molts canvis en el nostre Col·legi pensem, per exemple, en el finançament que va suposar capgirar totalment el sistema anterior, canvis també en l'aspecte físic com la modernització i adequació de les dependències del Col·legi a la seu dels Jutjats i l'adquisició i posada en marxa del nou local social de la Plaça Sant Joan.

Durant aquest període també hem endegat una Secretaria Tècnica que resultava imprescindible, degut al creixement de col·legiats i per la pròpia estructura col·legial. Durant aquest període també s'han produït importants canvis de caràcter tècnic com, per exemple, l'increment d'oferta en l'àmbit de la formació continuada amb la videoconferència i, així mateix la posada en marxa de la signatura digital que d'una forma immediata ens permetrà una comunicació àgil i segura amb l'Administració de justícia i altres Administracions. Cal destacar també els importants canvis, en positiu, soferts en l'àmbit de la gestió i de la retribució del torn d'ofici, i així mateix la posada en funcionament del Torn de Violència Domèstica, del Servei d'Orientació de Mediació (SOM) i del SOJ Penitenciari.

En l'àmbit lúdic durant aquest període hem endegat una nova festa col·legial per tots coneguda com la Festa d'estiu que esdevé una fita per tots esperada abans de les vacances; s'ha posat també en marxa com tots bé sabeu el grup de teatre que ja té a les seves esquenes un important bagatge i prestigi.

En definitiva, penso que hem modernitzat l'estructura col· legial per adaptar-la en el possible a les noves necessitats que s'anaven posant de manifest sense descuidar que els companys tinguessin el recolzament necessari davant qualsevol problema en l'àmbit de les nostres tasques professionals.

En aquest moment de comiat seria injust no recordar a tots els companys que m'han acompanyat durant aquests anys als que vull fer un públic reconeixement per la seva tasca que sense el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR