DECRET 265/2007, de 4 de desembre, de creació de diversos col·legis d'educació infantil i primària.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

265/2007, de 4 de desembre, de creació de diversos col·legis d'educació infantil i primària.

La previsió de la demanda d'escolarització en els nivells d'educació infantil i educació primària aconsella la revisió en determinats municipis de l'oferta de places escolars públiques, per tal de possibilitar una millor resposta a les necessitats educatives.

Amb aquesta finalitat i d'acord con el que disposa l'article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, de regulació del dret a l'educació, a proposta del conseller d'Educació d'acord amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

Crear els col·legis d'educació infantil i primària que es detallen a l'annex d'aquest Decret.

Disposició final

S'autoritza el conseller d'Educació per a l'execució i desenvolupament del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 4 de desembre de 2007

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Serveis Territorials d'Educació a Barcelona II-Comarques

Comarca: Bages

Municipi: Santpedor.

Codi centre: 08066334.

Adreça: c. de Mossèn Jacint Verdaguer, s/n.

Serveis Territorials d'Educació a Girona

Comarca: Baix Empordà

Unitat de població: Vullpellac.

Municipi: Forallac.

Codi centre: 17008997.

Adreça: c. Unió, s/n.

Comarca: Garrotxa

Municipi: Olot.

Codi centre: 17008778.

Adreça: c. de Lope de Vega, s/n.

Comarca: Gironès

Municipi: Girona.

Codi centre: 17009126.

Adreça: c. de la Riera de Mus, 19 A.

Comarca: La Selva

Municipi: Lloret de Mar.

Codi centre: 17008717.

Adreça: c. Senyor Rosell, 20.

Serveis...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR