103E/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baita Legardako Udal Plana aldatzeko espediente bat, helburu duena lehengo 1. eta 2. sektoreak bizitegitarako lurzoru urbanizagarriko SR1 sektore bakar batean biltzea eta haien antolamendu xehatua ezartzea Legardako udalerrian. Sustatzailea Legardako Udala da.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

161. ALDIZKARIA - 2022ko abuztuaren 12a 1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA 103E/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baita Legardako Udal Plana aldatzeko espediente bat, helburu duena lehengo 1. eta 2. sektoreak bizitegitarako lurzoru urbanizagarriko SR1 sektore bakar batean biltzea eta haien antolamendu xehatua ezartzea Legardako udalerrian. Sustatzailea Legardako Udala da. Legardako Udalak idazpuruan azaltzen den espedientea aurkeztu du Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuan, behin betiko onets dadin.

Espedientearen xedea da aldaketa bat egitea lehengo 1. eta 2. sektoreak bizitegitarako lurzoru urbanizagarriko SR1 sektore bakar batean biltzeko, eta sektore horien antolamendu xehatua ezartzea.

Ingurumeneko zuzendari nagusiaren ekainaren 24ko 631E/2021 Ebazpenaren bidez, aldeko ingurumen-txosten estrategikoa egin zen, SR1 urbanizatzeko proiektuari determinazio lotesleak ezartzen dizkiona.

Ebazpen hori 2021eko uztailaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Ikusirik aurkeztutako dokumentazioa, bai eta Lurralde eta Paisaia Zerbitzuaren txostena ere, bidezkoa da espedientea behin betiko onestea.

Adierazitakoarekin bat, eta Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 262/2019 Foru Dekretuari jarraikiz,

AGINTZEN DUT:

1. Behin betiko onestea Legardako Udal Plana aldatzeko espedientea, helburu duena lehengo 1. eta 2. sektoreak bizitegitarako lurzoru urbanizagarriko SR1 sektore bakar batean biltzea eta antolamendu xehatua ezartzea Legardako udalerrian. Sustatzailea Legardako Udala da.

2. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen. Administrazio publikoak ez diren interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR