67/2009 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, Nafarroako Errepideen katalogoa eta Nafarroako errepideen mapa ofiziala onesten dituena.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak apirilaren 10ean emandako 29/2008 Foru Aginduaren bitartez Nafarroako Errepideen katalogoa onetsi zen. Burutzen ari ziren zenbait obra bukatu direnez, gerora aldaketa batzuk gertatu dira Nafarroako errepideen sarean.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 4.4. artikuluan ezartzen du Nafarroako Errepideen katalogoa gutxienez urtean behin gaurkotuko dela; ondoren, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dela eta errepideen mapa ofiziala ere plazaratuko dela. Bestalde, foru lege horren 69.5. artikuluan ezarri zen Nafarroako errepideen sareko zeharbideen zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko zela, errepideen katalogoarekin batera.

Zainketa Zerbitzuak Nafarroako errepideen katalogoa eguneratu du eta Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak Nafarroako errepideen mapa ofiziala egin du.

2009ko ekainaren 15ean, onetsiriko azken zeharbide zerrendaren aldean izaniko aldaketak ukituriko udalei jakinarazi zitzaizkien, Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 69.4 artikuluan xedaturikoarekin bat

15 eguneko epean, honako alegazio hauek aurkeztu dira:

 1. alegazioa:

  Mendabiako Udalak adierazi du prest dagoela Mendabia-La Barca NA-6361 zeharbideko tartearen lagapena onartzeko, Ondare Zerbitzuak ezarririko baldintzetan.

  Erantzuna:

  Zeharbidearen desafekzioa eta Udalarendako lagapena Nafarroako Gobernuaren Erabakiaren bidez burutuko dira, Ondare Zerbitzuak proposaturik. Erabaki hori hartzen ez deino, NA-6361 zeharbidea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioarena izanen da eta zeharbideen zerrendan agertu beharko du.

  Alegazioa ezesten da.

 2. alegazioa:

  Eloko Udalak komenigarritzat jo du zeharbidearen hasiera, ez, baina, haren bukaera, eta eskatu du azken puntua hiri lurzoruaren mugaraino luza dadila.

  Erantzuna:

  Maiatzaren 10eko 154/1999 Foru Dekretuak, I. kapituluaren 1. artikuluan hauxe dio: "zeharbidetzat hartuko da errepideetako hiri tarte oro, baldin eta ertzetako bat hirigintzako legeriaren arabera hiri lurzoru gisa sailkaturiko lurren mugakide bada eta herriko hiri egituraren osagai den eraikin sendoturik badago."

  Udalak eskaturiko mugak ez dauka etxebizitzaren errepidearen bazterretan, beraz, ez da bidezkoa zeharbidearen luzeran handitzea.

  Alegazioa ezesten da.

  Hori horrela, Nafarroako errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 4.3. artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

  AGINDU DUT:

 3. Foru agindu honen eranskinean ageri den Nafarroako errepideen katalogoa eta Nafarroako errepideen mapa ofiziala onestea.

 4. Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak apirilaren 10ean emandako 29/2008 Foru Agindua indarrik gabe uztea.

 5. Foru agindu honen berri ematea Zainketa Zerbitzuari eta Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Mendabiako eta Eloko udalei eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

  Iruñean, 2009ko uztailaren 3an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

  ERANSKINA

  Nafarroako errepideen katalogoa

  IDENT.

  TARTEA

  IZENA

  K.P.

  ABIAPUNTUA

  ABIAPUNTUA

  K.P.

  BUKAERA

  BUKAERA

  LUZ.

  KM

  AUTOBIDEAK

  AP

  15

  1

  NAFARROAKO AUTOBIDEA

  0,20

  AP-68ko 208,53 k.p.

  83,13

  A-15eko 83,13 k.p.

  82,93

  A

  15

  2

  IRUÑEKO MENDEBALDEKO SAIHESBIDEA

  83,13

  AP-15eko 83,13 k.p.

  96,20

  AP-15eko 96,20 k.p.

  13,07

  AP

  15

  3

  NAFARROAKO AUTOBIDEA

  96,20

  A-15eko 96,20 k.p.

  112,15

  A-15eko 112,15 k.p.

  15,95

  AUTOBIDEAK, GUZTIRA

  111,95

  AUTOBIAK

  A

  1

  IPARRALDEKO AUTOBIA

  391,68

  ARABAKO muga

  405,45

  GIPUZKOAKO muga

  13,77

  A

  10

  SAKANAKO AUTOBIA

  0,00

  AP-15eko 112,15 k.p.

  29,17

  A-1eko 397,40 k.p.

  29,17

  A

  12

  DONE JAKUE BIDEAREN AUTOBIA

  4,12

  IRUÑEKO muga

  76,42

  NA-134ko 95,00 k.p.

  72,30

  A

  15

  LEITZARANGO AUTOBIA

  112,15

  AP-15eko 112,15 k.p.

  139,76

  GIPUZKOAKO muga

  27,61

  A

  21

  PIRINIOETAKO AUTOBIA

  6,39

  NOAIN

  28,52

  N-240ko 28,16 k.p.

  22,13

  A

  68

  EBROKO AUTOBIA

  84,10

  N-232ko 84,10 k.p.

  116,54

  N-232ko 116,54 k.p.

  32,44

  AUTOBIAK, GUZTIRA

  197,42

  BIDE BIKOIZTUAK

  PA

  30

  1

  IRUÑEKO SAIHESBIDEA

  0,00

  PA-31ko 2,82 k.p.

  8,86

  UHARTEKO biribilgunea

  8,86

  PA

  30

  3

  IRUÑEKO SAIHESBIDEA

  12,56

  EZKABAKO biribilgunea

  19,42

  OFITASKO biribilgunea

  6,86

  PA

  30

  5

  IRUÑEKO SAIHESBIDEA

  21,22

  NA-30eko 2,66 k.p.

  22,76

  ORKOIENGO SAIHESBIDEKO

  azken biribilgunea

  1,54

  PA

  31

  IRUÑEKO HEGOALDERA ETA AIREPORTURA SARTZEKO BIDEAK

  0,00

  IRUÑEKO muga

  3,83

  NOAIN

  3,83

  PA

  34

  IRUÑEKO MENDEBALDERA SARTZEKO BIDEA

  0,00

  EROSKI zubipea

  2,69

  N-240Ako 6,07 k.p.

  2,69

  BIDE BIKOIZTUAK, GUZTIRA

  23,78

  EZAUGARRI BEREZIKO ERREPIDEAK

  N

  121A

  1

  IRUÑA-BEHOBIA

  5,57

  EZKABAKO biribilgunea

  7,79

  SORAURENGO SAIHESBIDEAREN

  hasiera

  2,22

  N

  121A

  3

  IRUÑA-BEHOBIA

  16,60

  OLAGUEKO SAIHESBIDEAREN

  hasiera

  21,42

  OLAGUEKO SAIHESBIDEAREN bukaera

  4,82

  N

  121A

  5

  IRUÑA-BEHOBIA

  25,94

  ARRAIZKO BENTAK

  55,90

  IGANTZI

  29,96

  N

  121A

  7

  IRUÑA-BEHOBIA

  65,14

  BERAKO SAIHESBIDEKO hasiera

  68,02

  BERAKO SAIHESBIDEKO bukaera

  2,88

  EZAUGARRI BEREZIKO ERREPIDEAK, GUZTIRA

  39,88

  INTERES OROKORREKO ERREPIDEAK

  PA

  30

  2

  IRUÑEKO SAIHESBIDEA

  8,86

  UHARTEKO biribilgunea

  12,56

  EZKABAKO biribilgunea

  3,70

  PA

  30

  4

  IRUÑEKO SAIHESBIDEA

  19,42

  OFITASKO biribilgunea

  21,22

  NA-30eko 2,66 k.p.

  1,80

  PA

  30

  6

  IRUÑEKO SAIHESBIDEA

  22,76

  ORKOIENGO SAIHESBIDEKO

  azken biribilgunea

  23,24

  ARAZURIKO zubia (Mendebaldeko

  saihesbidea)

  0,48

  PA

  32

  IRUÑEKO HEGO-EKIALDEKO SARBIDEA

  0,00

  E?LECLERC biribilgunea

  0,53

  PA31

  0,53

  PA

  33

  IRUÑEKO EKIALDERA SARTZEKO BIDEA

  0,00

  MENDILLORRI biribilgunea

  0,92

  ARETAKO biribilgunea

  0,92

  NA

  30

  LANDABENGO SARBIDEA

  0,00

  A-15eko 89,69 k.p.

  2,66

  PA-30eko 21,22 k.p.

  2,66

  N

  111

  VIANA-LOGROÑO

  79,70

  VIANA

  84,61

  ERRIOXAko muga

  4,91

  N

  113

  1

  IRUÑA-MADRIL I

  72,57

  LOS ABETOS BIDEGURUTZEA

  78,85

  ERRIOXAko muga

  6,28

  N

  113

  2

  IRUÑA-MADRIL II

  82,34

  ERRIOXAko muga

  101,37

  ERRIOXAko muga

  19,03

  N

  121

  1

  IRUÑA-TUTERA

  6,99

  IRUÑA AP-15eko 80,85 k.p.

  30,31

  IPAR TAFALLA

  23.32

  N

  121

  2

  IRUÑA-TUTERA

  36.85

  HEGO TAFALLA

  72,57

  LOS ABETOS BIDEGURUTZEA

  35.72

  N

  121A

  2

  IRUÑA-BEHOBIA

  7,79

  SORAURENGO SAIHESBIDEAREN

  hasiera

  16,60

  OLAGUEKO SAIHESBIDEAREN hasiera

  8,81

  N

  121A

  4

  IRUÑA-BEHOBIA

  21,42

  OLAGUEKO SAIHESBIDEAREN

  bukaera

  25,94

  ARRAIZKO BENTAK

  4,52

  N

  121A

  6

  IRUÑA-BEHOBIA

  55,90

  IGANTZI

  65,14

  BERAKO SAIHESBIDEKO hasiera

  9,24

  N

  121A

  8

  IRUÑA-BEHOBIA

  68,02

  BERAKO SAIHESBIDEKO bukaera

  70,47

  GIPUZKOAKO muga

  2,45

  N

  121B

  IRUÑA-FRANTZIA (BAZTAN)

  41,22

  N-121-Ako 41,22 k.p.

  73,20

  FRANTZIAKO MUGA

  31,98

  N

  121C

  TUTERA-TARAZONA

  1,73

  TUTERA (A-68KO BIDEGURUTZEA)

  14,69

  ZARAGOZAko muga

  12,96

  N

  135

  IRUÑA-FRANTZIA (LUZAIDE)

  7,35

  PA-30eko 9,39 k.p.

  66,49

  FRANTZIAKO MUGA

  59,14

  N

  232

  1

  ALFARO-TUTERA-ZARAGOZA

  82,80

  ERRIOXAko muga

  84,10

  A-68ko 84,10 k.p.

  1,30

  N

  232

  2

  ALFARO-TUTERA-ZARAGOZA

  116,54

  A-68ko 116,54 k.p.

  116,84

  ZARAGOZAko muga

  0,30

  N

  240

  IRUÑA-HUESCA

  28,16

  A-21eko 28,52 k.p.

  52,12

  ZARAGOZAko muga

  23,96

  N

  240A

  1

  IRUÑA-GASTEIZ

  3,69

  BERRIOZARko biribilgunea

  5,20

  PA-30eko 18,08 k.p.

  1,51

  N

  240A

  2

  IRUÑA-GASTEIZ

  6,07

  PA-34ko 2,69 k.p.

  20,83

  A-15eko 113,84 k.p.

  14,76

  INTERES OROKORREKO ERREPIDEAK, GUZTIRA

  270,28

  FORU KOMUNITATEAREN INTERESEKO ERREPIDEAK

  NA

  112

  LOS ARCOS-AGONCILLO

  0,39

  NA-1110eko 56,54 k.p.

  14,06

  NA-134ko 87,04 k.p.

  13,67

  NA

  115

  TAFALLA-AZKOIEN-RINCON DE SOTO

  0,00

  N-121eko 37,90 k.p.

  35,63

  ERRIOXAko muga

  35,63

  NA

  120

  LIZARRA-BEASAIN

  1,09

  LIZARRA

  47,73

  GIPUZKOAKO muga

  46,64

  NA

  122

  LIZARRA-ANDOSILLA

  0,00

  LIZARRA

  35,36

  NA-134ko 56,43 k.p.

  35,36

  NA

  123

  LODOSA-EL VILLAR

  0,00

  LODOSA

  7,18

  ERRIOXAko muga

  7,18

  NA

  125

  TUTERA-EXEA

  0,00

  NA-134ko 5,55 k.p.

  18,24

  ZARAGOZAko muga

  18,24

  NA

  126

  TUTERA-DEUSTIA

  0,00

  NA-8703ko 0,35 k.p.

  22,93

  ZARAGOZAko muga

  22,93

  NA

  127

  ZANGOZA-SAUSE

  0,00

  N-240ko 40,46 k.p.

  7,82

  ZARAGOZAko muga

  7,82

  NA

  128

  1

  AZKOIEN-ZARRAKAZTELU-ZARAGOZAko muga

  0,00

  NA-115eko 21,78 k.p.

  12,12

  N-121eko 55,55 k.p.

  12,12

  NA

  128

  2

  AZKOIEN-ZARRAKAZTELU-ZARAGOZAko muga

  12,42

  N-121eko 55,86 k.p.

  40,75

  ZARAGOZAko muga

  28,33

  NA

  129

  ACEDO-LODOSA

  0,00

  N-132-Ako 19,60 k.p.

  34,25

  NA-134ko 70,54 k.p.

  34,25

  NA

  132

  LIZARRA-TAFALLA-ZANGOZA

  0,00

  NA-1110eko 40,18 k.p.

  74,78

  NA-8603ko 1,69 k.p.

  74,78

  NA

  132A

  LIZARRA-GASTEIZ

  0,00

  NA120ko 1,05 k.p.

  27,32

  ARABAKO muga

  27,32

  NA

  132B

  IGUZKITZAKO SAIHESBIDEA

  0,00

  A-12ko 46,80 k.p.

  3,46

  NA-132Ako 6,35 k.p.

  3,46

  NA

  134

  EBROKO ARDATZA

  0,00

  N-68ko 98,81 k.p.

  98,83

  ERRIOXAko muga

  98,83

  NA

  137

  BURGI-IZABA-FRANTZIA

  12,05

  ZARAGOZAko muga

  58,99

  FRANTZIAKO MUGA

  46,94

  NA

  138

  IRUÑA-FRANTZIA (ALDUDE)

  0,00

  N-135eko 21,00 k.p.

  24,75

  FRANTZIAKO MUGA

  24,75

  NA

  140

  AURITZ-IZABA

  0,00

  N-135eko 42,70 k.p.

  57,87

  IZABA

  57,87

  NA

  150

  IRUÑA-AGOITZ-IRUNBERRI

  0,00

  PA-30eko 7,97 k.p.

  40,74

  N-240ko 34,42 k.p.

  40,74

  NA

  160

  TUTERA-FITERO

  1,06

  TUTERA (A-68KO BIDEGURUTZEA)

  27,32

  ERRIOXAko muga

  26,26

  NA

  161

  CORELLA-RINCON DE SOTO

  0,00

  NA-160ko 18,17 k.p.

  8,09

  ERRIOXAko muga

  8,09

  NA

  170

  A15-DONEZTEBE

  0,00

  A-15eko 138,54 k.p.

  32,49

  NA-1210eko 24,94 k.p.

  32,49

  NA

  176

  GARDE-BERARI

  0,00

  NA-137ko 24,34 k.p.

  11,86

  HUESCAko muga

  11,86

  NA

  178

  IRUNBERRI-NABASKOZE-EZKAROZE

  0,00

  NA-150eko 36,94 k.p.

  43,74

  NA-140ko 32,15 k.p.

  43,74

  NA

  214

  NABASKOZE-BURGI

  0,00

  NA-178ko 22,25 k.p.

  15,25

  NA-137ko 15,30 k.p.

  15,25

  NA

  234

  ARRIZABALAGA-URROTZ

  0,00

  N-121eko 12,85 k.p.

  19,09

  NA-150eko 13,67 k.p.

  19,09

  NA

  411

  A 15-OSTITZ

  0,00

  NA-1300eko 5,51 k.p.

  28,54

  N-121Ako 14,63 k.p.

  28,54

  NA

  534

  JUDASEN BENTA-OIBAR-ZARRAKAZTELU

  0,00

  N-240ko 34,42 k.p.

  39,50

  ZARRAKAZTELU

  39,50

  NA

  601

  1

  ARRIZABALAGA-LERIN

  0,00

  N-121eko 16,43 k.p.

  12,13

  NA-1110eko 13,32 k.p.

  12,13

  NA

  601

  2

  ARRIZABALAGA-LERIN

  17,54

  N-1110eko 17,81 k.p.

  30,14

  NA-132ko 18,77 k.p.

  12,60

  NA

  601

  3

  ARRIZABALAGA-LERIN

  31,00

  NA-132ko 17,91 k.p.

  46,83

  NA-122ko 21,69 k.p.

  15,83

  NA

  624

  AZKOIEN-ANDOSILLA

  0,00

  NA-115eko 25,00 k.p.

  12,06

  NA-122ko 34,40 k.p.

  12,06

  NA

  653

  AZKOIENGO GAINAK-SAN ADRIAN

  0,00

  NA-624ko 6,54 k.p.

  4,19

  NA-134ko 50,74 k.p.

  4,19

  NA

  660

  ARLASKO BENTA-CADREITA

  0,00

  NA-115eko 18,16 k.p.

  18,12

  NA-134ko 27,64 k.p.

  18,12

  NA

  666

  ALLO-SESMA

  0,00

  NA-8412ko 1,12 k.p.

  12,28

  NA-129ko 26,00 k.p.

  12,28

  NA

  700

  1

  IRUÑA-LIZARRA (ETXAURI)

  2,34

  IRUÑEKO muga

  4,50

  PA-30

  2,16

  NA

  700

  2

  IRUÑA-LIZARRA (ETXAURI)

  5,06

  ARAZURIKO zubia (Mendebaldeko

  saihesbidea)

  42,78

  NA-120ko 3,93 k.p.

  37,72

  NA

  718

  LIZARRA-OLAZTI

  0,00

  N-132-Ako 1,30 k.p.

  38,70

  O...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR