Sra. Pilar Nadal i Reimat

AutorPilar Nadal i Reimat

Directora del Servei Territorial del Departament de Treball i Indústria a Lleida

Llicenciada en Geografia i Història, vaig fer oposicions a professora d'ensenyament secundari i després l'accés a càtedres, però m'he dedicat a la política des de l'any 1987, amb l'equip de l'alcalde Antoni Siurana, durant 16 anys, dels quals vuit vaig ser tinent d'alcalde, regidora responsable dels serveis personals, salut pública, així com 4 anys diputada provincial.

Pel que fa al meu currículum com a professora vaig posar en funcionament l'Institut d'Almacelles, que no existia, això va ser un repte molt interessant, també he estat divuit anys directora de l'IES Caparrella, que és el més gran de Lleida i, possiblement reconegut com a centre integral ja que fa formació des de la reglada obligatòria de la ESO fins a cicles formatius, batxillerat, formació ocupacional i formació continua.

Quan es va produir el canvi de govern, el meu partit va decidir, conjuntament amb el Conseller, Sr. Rañé, que jo fos la directora a Lleida de Treball i Indústria que s'havia fusionat.

Per tant, tenia experiència política i de gestió i direcció que complementava amb la tasca dels funcionaris especialitzats que són els que desenvolupen les tasques tècniques. Així, doncs, em vaig trobar que era l'autoritat laboral a Lleida, amb l'obligació de representar al Departament, al Conseller, i als diferents organismes autònoms i serveis: Servei d'ocupació de Catalunya (SOC), Centre de Seguretat i Salut Laboral i la Residència de Les, l'ICAEN, i el CIDEM.

En l'àmbit de treball a Lleida, jo diria que és un àmbit tranquil ja que no tenim un volum grandiós d'indústries amb molts treballadors. Per a mi el més dur és el tema de les sancions laborals, són infraccions d'ordre social, de seguretat i de salut laboral que venen imposades per la Inspecció de treball. La Inspecció de treball és un organisme que depèn, parcialment, encara del govern central però en el tema de les infraccions d'ordre social i de seguretat laboral i de salut laboral, tots els seus expedients fan cap al Servei i, per tant, jo sóc l'encarregada de resoldre'ls, tenint que aplicar sancions que, personalment, em dolent. Per això vull aprofitar l'ocasió per sensibilitzar als lectors -majoritàriament advocats- perquè dins dels seus àmbits d'influència entenguin que la prevenció de riscos laborals és un tema de tots, que fins hi tot s'hauria de començar a treballar a les escoles, per a evitar després arribar a la sanció o bé a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR