Sol·licitud de canvi d'idioma del procés judicial

AutorvLex
Actualizado aJulio 2019[Dades identificatives del procés

Al JUTJAT ..................... 

D ................, procurador/a dels tribunals, en nom de ................. , domiciliat/da a ............. al carrer ........, la representació de la qual consten a les actuacions del judici ..............., seguit davant el Jutjat de primera instància núm. … de ............., comparec davant la Sala.

DIC: 

Que, per mitjà d'aquest escrit, en virtut de les comunicacions del jutjat i els escrits de la part contrària presentats fins al moment, i davant el desconeixement absolut d'aquesta part de la llengua ............, demano que per tal de no generar una situació d'indefensió, d'acord amb el que estableix l’article 231.2 de la Llei orgànica del poder judicial, es procedeixi a realitzar totes les comunicacions i tràmits del present procés en la llengua castellana.

SOL·LI...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR