ORDRE PRE/367/2003, d'1 de setembre, per la qual es crea el Consell Assessor de Formació en l'Educació en el Lleure de la Secretaria General de Joventut.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyOrdre

ORDRE PRE/367/2003, d'1 de setembre, per la qual es crea el Consell Assessor de FormaciÛ en l'EducaciÛ en el Lleure de la Secretaria General de Joventut.

El Decret 184/2000, de 29 de maig, de reestructuraciÛ del Departament de la PresidËncia (DOGC n˙m. 3152, d'1.6.2000), modificat pel Decret 20/2001, de 23 de gener, de reestructuraciÛ parcial del Departament de la PresidËncia i del Departament d'Economia i Finances (DOGC n˙m. 3312, de 24.1.2001), estableix en l'article 21 la creaciÛ del Servei d'Associacionisme.

El mateix article 21 del Decret 184/2000, de 29 de maig, disposa que una de les funcions del Servei d'Associacionisme, a travÈs de la SecciÛ de DinamitzaciÛ del MÛn Associatiu, Ès l'impuls a la formaciÛ de monitors i directors d'activitats en el lleure infantil i juvenil.

Amb aquest motiu, es considera necess‡ria la creaciÛ d'un Úrgan assessor en matËria de formaciÛ en el lleure per actuar com a pont de relaciÛ i de contacte periÚdic entre la Secretaria General de Joventut i les escoles d'educadors en el lleure infantil i juvenil de Catalunya.

Per tot aixÚ, d'acord amb el que disposen els articles 12 i 22 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

CreaciÛ i adscripciÛ del Consell Assessor de FormaciÛ en el Lleure de la Secretaria General de Joventut

Es crea el Consell Assessor de FormaciÛ en el Lleure de la Secretaria General de Joventut. Aquest Consell resta adscrit a la Secretaria General de Joventut del Departament de la PresidËncia de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Objecte i funcions

2.1††L'objecte del Consell Assessor de FormaciÛ en el Lleure Ès assessorar en matËria de formaciÛ en el lleure i ser un pont de relaciÛ i de contacte periÚdic entre la Secretaria General de Joventut i les escoles d'educadors en el lleure infantil i juvenil de Catalunya.

2.2††Les seves funcions seran:

a)†Ser l'Úrgan consultiu de la Secretaria General de Joventut en relaciÛ amb la formaciÛ de les escoles d'educadors en el lleure infantil i juvenil.

b)†Proposar la creaciÛ de subcomissions i grups de treball per tractar aspectes especialitzats.

c)†Proposar temes de formaciÛ per als professors de les escoles d'educadors en el lleure infantil i juvenil.

d)†Detectar necessitats i problemes que puguin tenir les escoles en el funcionament diari.

e)†Ser un espai d'intercanvi de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR