Segon Baròmetre intern d'opiniò del CGAE: L'advocacia vista pels advocats

AutorRicard Borràs Iglesias

Periòdicament l'advocacia de tot l'Estat espanyol fa un estudi sociològic, elresultat del qual donem a conèixer immediatament a tots els companys, com el que reflecteix en aquest moment la situació de l'advocacia en relació a les diferents qüestions que posen de manifest en tot cas una realitat plasmada amb tot vigor i que us recomano consultar en la seva integritat a la web del Col·legi, perquè ens aporta dades de molt interès per al nostre col·lectiu.

Vull fer esment especialment d'un aspecte puntual i que té el seu interès des d'un punt de vista col·legial, que és copsar com veuen els Col·legis els seus propis membres.

L'estudi que analitza en concret les enquestes realitzades a Catalunya, posa de manifest que el grau de satisfacció dels col·legiats amb el seu Col·legi és notablement superior a Catalunya que a la resta de l'Estat, el que succeeix igual en relació a l'estima del propi Consell autonòmic, així mateix el grau de satisfacció és també equiparable en tots els serveis prestats i, especialment, important aquesta satisfacció en el que fa referència a la formació i els diferents aspectes de la tecnologia i la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR