ORDRE IUE/486/2010, de 13 d'octubre, de reconeixement de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle de la Universitat Ramon Llull, creada per la fusió de l'Escola Politècnica Superior La Salle i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rango de LeyOrdre

ORDRE

IUE/486/2010, de 13 d'octubre, de reconeixement de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle de la Universitat Ramon Llull, creada per la fusió de l'Escola Politècnica Superior La Salle i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle.

Atesa la nova estructura d'ensenyaments universitaris oficials adaptada a l'espai europeu d'educació superior, la Universitat Ramon Llull considera convenient reorganitzar, ara, les estructures de la Universitat en l'àmbit d'arquitectura.

Consegüentment, la Universitat Ramon Llull ha sol·licitat el reconeixement de la fusió de l'Escola Politècnica Superior La Salle i de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, per tal de tenir una sola escola, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, mantenint dues seus, una seu principal a la ciutat de Barcelona i una altra seu secundària a la ciutat de Tarragona.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments, i l'Acord GOV/99/2010, de 25 de maig, pel qual s'aproven les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Ramon Llull, a proposta del Patronat de la Universitat Ramon Llull Fundació Privada, titular de la Universitat Ramon Llull,

Ordeno:

Article 1

Es reconeix l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle de la Universitat Ramon Llull, creada per fusió de l'Escola Politècnica Superior La Salle i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle.

Article 2

L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle de la Universitat Ramon Llull té la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR