ORDRE AAM/150/2013, de 26 de juny, per la qual es convoca el procés d'atorgament dels guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector pesquer català per a l'any 2013.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

D’acord amb el Reglament europeu CE núm. 2371/2002 del Consell, de 20 de desembre de 2002, sobre la política pesquera comuna, cal fomentar la pesca costanera artesanal, promoure el desenvolupament d’una pesca sostenible així com millorar la qualitat de vida de les persones dedicades a l’activitat pesquera.

L’article 5 de la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix com a finalitats d’aquesta Llei, entre d’altres: millorar les condicions de les activitats pesqueres, promoure la viabilitat socioeconòmica de l’activitat dels pescadors professionals, i fomentar i protegir els arts de pesca tradicionals.

Des de l’any 1987, la Generalitat de Catalunya ha volgut honorar les persones físiques i jurídiques que han aportat valor i dedicació al difícil món de la pesca, i així reconèixer la seva contribució al manteniment de l’activitat pesquera tal com promou la política pesquera comuna.

El Decret 36/1987, de 29 de gener, pel qual es creen guardons per al reconeixement d’actuacions en favor del sector agrari i pesquer català, va crear la Medalla i la Placa de la Pesca Catalanes, amb caràcter exclusivament honorífic, amb la finalitat de recompensar les persones físiques i jurídiques que hagin contribuït a millorar el sector pesquer a Catalunya.

D’acord amb el que estableix l’article 2 de l’esmentat Decret 36/1987, aquestes distincions s’atorgaran anualment i les seves característiques seran regulades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. En funció d’aquesta disposició, i amb la finalitat que aquest atorgament tingui la màxima transparència, publicitat i concurrència, és procedent convocar el procés i establir les bases per a l’atorgament de la Medalla i de la Placa de la Pesca Catalana.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides d’acord amb el Decret 36/1987, de 29 de gener,

Ordeno:

Article 1

Objectiu i categoria dels guardons

Els guardons de la pesca catalana són el reconeixement de la tasca de les persones físiques i jurídiques, nacionals o estrangeres, que amb el seu esforç i la seva dedicació han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestant serveis rellevants al sector o contribuint amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos del sector pesquer.

Els...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR