Presentació del director de l'RCDP

AutorEnoch Albertí Rovira
Páginas1-1
PRESENTACIÓ DEL DIRECTOR
L’octubre de 2017 s’aplicaven a Catalunya, per primera vegada en la història constitucional recent d’Espanya,
    
discret segon pla doctrinal. Certament, l’article 155 CE ha estat objecte, en diverses ocasions, de comentaris
i anàlisis jurídiques, que s’havien de moure necessàriament però en un terreny abstracte i genèric, atesa la
manca de casos d’aplicació i també de precedents històrics i comparats. En efecte, la possibilitat d’adoptar,
per part del poder central, mesures d’intervenció que s’imposin coactivament a una comunitat territorial, no
és una invenció de la Constitució espanyola, sinó que té referents en dret comparat, i especialment, com és
àmpliament reconegut, en l’article 37 de la Llei fonamental de Bonn. Però ni a Alemanya, ni tampoc a Itàlia,
Àustria o Portugal, on es preveuen mecanismes similars, no s’ha recorregut mai, des de la II Guerra Mundial,

    
per les seves conseqüències a Catalunya, sinó també sobre el conjunt del sistema d’organització territorial
que dissenya la Constitució espanyola de 1978, perquè la manera en què s’ha aplicat i en la qual es consolidi
en el futur la seva interpretació —especialment a partir de la resolució dels recursos interposats davant del
Tribunal Constitucional— determinarà de forma decisiva el contingut i l’abast dels poders extraordinaris

garantia de l’autogovern de les comunitats.
La Revista Catalana de Dret Públic (RCDP) no pot ser aliena a aquesta situació, la més rellevant per a
l’autogovern de Catalunya des del restabliment de la Generalitat. Per això, ens hem proposat abordar d’una
manera acadèmicament rigorosa l’anàlisi de l’aplicació d’aquests poders extraordinaris i els seus efectes, en
      
electoral, demoscòpica, comparada), recollint i ordenant també la molt nombrosa documentació que s’ha
generat. Volem agrair especialment als autors i autores dels treballs que s’inclouen en aquest número especial
la seva disposició i la seva generositat per participar en aquesta anàlisi. De la mateixa manera, lamentem no
haver pogut disposar d’altres articles que en el seu moment es van comprometre i que sens dubte haguessin
aportat nous punts de vista sobre alguns dels temes tractats.

l’aplicació de l’article 155 CE, sobre les seves implicacions i la seva legitimitat constitucional i, més en general,
   
com és el que hi ha a Catalunya.
Enoch Albertí i Rovira

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR