Presentació

AutorJoaquim Tornos i Mas
CargoDirector d'Autonomies

El número 5 de la revista Autonomies es va dedicar de manera monogràfica a l'examen dels Projectes de Llei d'ordenació territorial de Catalunya. Ultra els estudis, que recollien diverses conferències pronunciades a l'Escola d'Administració Pública, s'hi incorporaren els diversos Projectes de Llei, car pensàvem que constituïen uns textos sobre els quals era convenient d'iniciar el debat més ampli possible.

Avui, enllestida en els seus aspectes essencials aquesta important reforma legislativa, les seccions d'aquesta revista contenen el comentari a les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i els dictàmens del Consell Consultiu que s'hi refereixen. No ens ha semblat necessari de publicar ara uns textos legals que ja han aparegut als diaris oficials, però sí en canvi que hi publiquem íntegres els dictàmens del Consell Consultiu.

Les Lleis d'Ordenació Territorial de Catalunya constitueixen un bloc normatiu de gran importància. El Parlament de Catalunya, fent ús de les seves competències estatutàries, ha dotat Catalunya d'una ordenació territorial pròpia. La revista Autonomies vol destacar la transcendència d'aquest bloc de quatre textos legals per a la vida sòcio-política de Catalunya. Molt aviat uns nous textos legals i reglamentaris desenvoluparan i complementaran les quatre lleis del mes d'abril de 1987. La revista Autonomies prestarà una atenció especial en les seves pàgines a aquest conjunt de disposicions legals.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR