Presentació

AutorJosep Maria Blanch i Ribas
Páginas7-8

La modernitat capitalista i industrial ha constituït el marc de l'experiència del treball i de les relacions laborals contemporànies. Aquest mode de producció de la vida econòmica, social, política i cultural ha entrat en un període de profundes transformacions, dins de l'actual procés de transició entre mil·lennis.

En aquesta obra analitzarem, des d'una perspectiva interdisciplinària, alguns aspectes rellevants d'aquest canvi.

Resum de continguts

En el mòdul 1 estudiarem el que la complexa metamorfosi sociolaboral a la qual estem abocats comporta de discontinuïtat amb el passat recent, de prolongació de tendències presents i de posada en pràctica de plans actuals. Centrarem l'atenció en algunes de les més significatives tendències de canvi al món sociolaboral: la introducció a gran escala de les tecnologies de la informació i de la comunicació, la globalització de l'economia i les noves formes d'organització flexible del treball. Sobre aquesta base, tractarem de comprendre l'abast d'aquests canvis i el seu impacte en la naturalesa del treball assalariat, en l'estructura de l'ocupació, en la dinàmica organitzacional, en les formes i funcions de l'activitat laboral i en la qualitat, de l'experiència i de les relacions laborals.

En el mòdul 2 tractarem de la pluralitat de formes de sindicats i d'organitzacions empresarials, i de modalitats d'intervenció de l'Estat en les relacions laborals. Començarem amb una tipologia de les organitzacions, accions, funcions i formes de representativitat sindicals, i també de les transformacions de l'afiliació. En la mateixa línia, estudiarem la diversitat de formes d'estructuració de les associacions empresarials, les diferents maneres d'actuar i els múltiples estils de gerència laboral. Tot seguit, enfocarem el paper de l'Estat en les relacions laborals, considerant especialment els diferents tipus de connexió entre l'estat del benestar i el sistema de relacions laborals. Finalment, estudiarem els models d'interacció sindicats-associacions empresarials-Estat com a referència bàsica per a l'estudi del debat sobre convergència/divergència en les relacions laborals.

En el mòdul 3 farem una anàlisi dels aspectes col·lectius del dret del treball, és a dir, d'aquells que giren entorn de la representació professional dels treballadors: el dret a la llibertat sindical, la negociació col·lectiva, el dret a la vaga i al tancament patronal. Abordarem aquest estudi des d'un doble angle: el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR