Pròleg

AutorJoan M. Roig I Grau
Cargo del AutorPresident Associació Catalana de Municipis i Comarques

Pròleg

Correspon a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, d’acord amb els seus estatuts, representar, defensar i promoure els interessos generals dels ens locals associats. El contingut d’aquestes expressions verbals és certament extensa i algú podria definir-la, fins i tot, com a difusa. La concreció i substantivació passa per donar i oferir als associats aquelles actuacions i activitats que despertin el seu interès.

La voluntat constitutiva que tenen les entitats locals envers a l’ACM fa que aquesta hagi de desenvolupar accions que, més enllà de l’interès endogàmic que s’expressava suara, aportin al municipalisme en general un valor afegit digne d’esment. Així, en els darrers temps hem posat damunt la taula qüestions candents i de cabdal importància com una proposta catalana de finançament local, fruit de la reflexió serena i d’un estudi aprofundit de les fiscalitats, i sobretot de les necessitats dels municipis. Els ajuntaments, subjectes al principi de legalitat, són, més enllà d’una estructura administrativa, un valor de participació democràtica i d’impuls de polítiques dirigides a la promoció de les persones en sentit integral. Per això, amb aquesta voluntat de servei, s’han promogut fets culturals, actuacions industrials i comercials i serveis socials de tota mena molt per damunt de les exigències indefinides i escasses de la legislació.

Així, l’ACM ha impulsat una línia d’edicions, encetada d’un temps ençà, dirigida als agents del món local per tal que la feina els sigui més planera. El llibre que comenceu a llegir, doncs, és una nova aportació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques al conjunt de persones vinculades al món local.

Aquest és un manual d’introducció a l’Administració i al Dret locals editat amb la ferma voluntat que sigui útil i manejable, com correspon pròpiament a un manual. Quan un alcalde o regidor s’inicia en la vida i en el funcionament de l’Administració local ha d’aprendre, d’entrada, uns conceptes i uns mots que a voltes li poden provocar una sensació de desconcert i de no saber pròpiament en quin món es mou. Els primers temps són, necessàriament, d’adaptació. Aquests conceptes no són difícils, i un cop se’ls coneix s’empren amb una gran naturalitat i, com tots els llenguatges, hom s’adona que té la seves especificitats i que permet arribar a un millor detall de les definicions que es pretenien. Cal fer esment, però, que molt sovint als conciutadans els costa entendre aquest llenguatge...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR