84/2010 FORU AGINDUA, otsailaren 23koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean polinizaziorako emanen diren nekazaritza eta ingurumen arloko laguntzen arauak ezarri eta 2010. urterako deialdia onesten duena.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

Nafarroako Foru Komunitateko ingurumenean eragin nabarmen eta onuragarria duten nekazaritza jardueren artean erlezaintza dago, erleen polinizatze lana garrantzi handikoa baita bertako florako espezie asko ongi kontserbatzeko.

Eraginpeko eremuko berezko landarediko polinazioak eragina du ingurumean oro har, bereziki, nekazaritzako ekoizpenean. Hori horrela, erlezaintza desagertu edo gutxituz gero, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde askotako biodibertsitatearen iraupen egokia arriskuan jar daiteke.

Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak, erlezaintza sektoreari laguntzeko asmoz, erlauntz bakoitzeko laguntzak ematea egokitzat jo du, horrela erlezaintzako jarduera maila mantentzen laguntzeko, ingurumenean ondorio on eta garrantzitsuak baititu.

Foru agindu honetan araututako laguntzak "de minimis" araubidearen menpean daude (Batzordeak 2007ko abenduaren 20an emandako 1535/2007 EE Erregelamendua, Europar Batasuna osatzeko Itunaren 87. eta 88. artikuluak nekazaritza produktuen ekoizpenaren sektorean "de minimis" laguntzei aplikatzeari buruzkoa).

Foru agindu honi Diru-laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legea aplikatuko zaio.

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41. artikuluak ematen dizkidan eskumenak erabiliz,

AGINDU DUT:

Artikulu bakarra.-Polinizaziorako nekazaritza eta ingurumen arloko laguntzak onestea.

Nafarroako Foru Komunitatean polinizaziorako nekazaritza eta ingurumen arloko laguntzak emateko oinarri arautzaileak onetsi dira. Foru agindu honen eranskinean daude.

Lehenengo xedapen gehigarria.-Laguntzen 2010erako deialdia.

 1. 2010. urtean polinizaziorako emanen diren nekazaritza eta ingurumen arloko laguntzen deialdia onestea.

 2. Eskaerak aurkezteko epea 2010eko maiatzaren 1ean hasi eta maiatzaren 31n bukatuko da.

  Bigarren xedapen gehigarria.-Aurrekontuetako kredituak.

  Laguntza hauetarako 63.300 euroko gastua onestea, 2010eko aurrekontu orokorretako "Nekazaritza eta ingurumen arloko laguntza. Polinizazioa" izeneko 711001-71310-4700-412206 kontu-sailaren kargura.

  Hirugarren xedapen gehigarria.-Deialdiaren aurkako errekurtsoak.

  Deialdi honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Nafarroako Gobernuari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.

  Azken xedapen bakarra.-Indarra hartzea.

  Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

  Iruñean, 2010eko otsailaren 23an.-Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilaria, Begoña Sanzberro Iturriria.

  ERANSKINA

  Nafarroako Foru Komunitatean polinizaziorako emanen diren nekazaritza eta ingurumen arloko laguntzen arauak

 3. artikulua. Xedea.

 4. Foru agindu honen xedea polinizaziorako nekazaritza eta ingurumen arloko laguntzen arauak ezartzea da, erlezaintzako jarduera maila egokia izan dadin, biodibertsitatea zaintzeko ondorio on eta garrantzitsuak baititu, batez ere erleen polinizazioak biodibertsitatea egoki mantentzeari...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR