Plà de parentalitat

AutorM. Paz Cano Sallares
Cargo del AutorAbogada
Actualizado aMayo 2014

I.- PÀTRIA POTESTAT, GUARDA, CUSTÒDIA I RÈGIM DE VISITES

Demanem que tant la PÀTRIA POTESTAT com la GUARDA I CUSTÒDIA dels fills, sigui compartida per ambdós progenitors.

PÀTRIA POTESTAT:

Ambdós progenitors mantindran l'exercici conjunt de la pàtria potestat, d'acord amb el que disposen els articles 154 i 156 del Codi civil. Per tant, s'han de comunicar totes les decisions que respecte als seus fills adoptin en el futur, així com tot allò que d'acord amb l'interès prioritari dels fills hagin de conèixer ambdós pares.

Tots dos progenitors participaran en les decisions que respecte al/els fills prenguin en el futur, i es considera d'especial rellevància les que s'adoptin en relació a la residència del/s menor/s o les que afectin l'àmbit escolar, o al sanitari i les relacionades amb celebracions religioses.

Per això, s'imposa la intervenció d'ambdós progenitors en decisions relatives al canvi de centre escolar o canvi del model educatiu.

Així mateix s'imposa la decisió conjunta per a qualsevol tipus d'intervenció quirúrgica o de tractament mèdic no banal tant si comporta una despesa com si està cobert per alguna assegurança.

S'imposa igualment la intervenció i decisió de tots dos pares en les celebracions religioses, tant pel que fa a la realització de l'acte religiós com a la manera de fer-ho sense que hi hagi prioritat per part del progenitor a qui correspongui la guarda i custòdia el dia en què tingui lloc l'acte.

Tots dos pares han de ser informats per tercers de tots aquells aspectes que afecten els seus fills i concretament tenen dret que se'ls faciliti als dos tota la informació acadèmica i els butlletins d'avaluació i, igualment, tenen dret a obtenir informació a través de les reunions habituals amb els tutors o serveis d'orientació del centre escolar tant si van els dos com si ho fan per separat. De la mateixa manera tenen dret a obtenir informació mèdica dels seus fills i que se'ls facilitin els informes que qualsevol dels dos sol·licitin.

El progenitor que en aquest moment es trobi en companyia dels fills, pot adoptar decisions respecte als mateixos sense prèvia consulta, en els casos en què hi hagi una situació d'urgència o en aquelles decisions diàries, poc transcendents o rutinàries.

Hauran d'establir la forma de comunicació que millor s'adapti a les seves circumstàncies obligant a respectar-ho i complir-ho. Si no ho indiquen, la comunicació es farà a través de correu electrònic, missatges SMS o WhatsApp i l'altre progenitor...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR