ORDRE SLT/248/2016, de 29 d'agost, per la qual es determinen per a l'any 2016 els preus unitaris per a la contraprestació de l'atenció hospitalària i especialitzada.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyOrdre

El capítol 2 del títol 4 del Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut (DOGC núm. 6681, de 7.8.2014), regula el sistema de contraprestació de l'atenció hospitalària i especialitzada.

El sistema de contraprestació de l'atenció hospitalària i especialitzada diferencia entre la contraprestació de l'atenció hospitalària i especialitzada de caràcter general (que inclou l'atenció hospitalària i especialitzada vinculada al procés d'hospitalització i l'activitat que no hi està vinculada) i la contraprestació de l'assistència hospitalària i especialitzada d'alta complexitat.

El paràmetre aplicable a l'atenció hospitalària i especialitzada vinculada al procés d'hospitalització, dins l'atenció hospitalària i especialitzada de caràcter general, és l'alta, per a la qual s'ha d'establir un preu unitari en funció dels nivells d'estructura dels hospitals i un preu unitari corresponent a la complexitat casuística atesa.

El paràmetre aplicable a l'atenció sanitària a les urgències hospitalàries, dins l'activitat no vinculada al procés d'hospitalització, és la urgència atesa, per a la qual s'ha d'establir un preu unitari, i diferenciar la urgència atesa i la visita de triatge. No obstant això, en el cas dels hospitals situats en zones geogràfiques aïllades i/o amb poca població i/o amb dispositius específics de resolució d'urgències, no és aplicable l'esmentat paràmetre i s'ha d'establir una assignació única global i determinar quins hospitals compleixen aquesta característica.

Finalment, el paràmetre de les tècniques, tractaments i procediments específics, que inclou l'hospital de dia i la cirurgia menor ambulatòria, és el cas atès, per al qual s'ha d'establir un preu unitari.

Per això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, d'acord amb l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i l'article 48 del Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut,

Ordeno:

Article 1

1.1 Els preus unitaris de l'alta de l'atenció hospitalària i especialitzada vinculada al procés d'hospitalització, dins l'atenció hospitalària i especialitzada de caràcter general, en funció dels nivells d'estructura dels hospitals, són els següents:

Nivell 1. Hospital complementari: 787,35 euros.

Nivell 2. Hospital general bàsic tipus A: 911,65 euros.

Nivell 3. Hospital general bàsic tipus B: 984,20 euros.

Nivell 4. Hospital de referència tipus A: 1.212,10 euros.

Nivell 5. Hospital de referència tipus B: 1.652,40 euros.

Nivell 6. Hospital d'alta complexitat: 2.082,35 euros.

Nivell 7. Hospital monogràfic:

Traumatologia i rehabilitació: 2.082,35 euros.

Urologia: 2.082,35 euros.

Oncologia: 2.082,35 euros.

Pediatria: 2.082,35 euros.

1.2 El preu unitari de l'alta de l'atenció hospitalària i especialitzada vinculada al procés d'hospitalització, dins l'atenció hospitalària i especialitzada de caràcter general, en funció de la complexitat de la casuística atesa, és de 844,35 euros.

Article 2

Els preus unitaris de la urgència atesa i de la visita de triatge de l'atenció sanitària a les urgències hospitalàries, dins l'activitat no vinculada al procés d'hospitalització, són els següents:

Urgència atesa: 88,05 euros.

Visita de triatge: 15,54 euros.

Article 3

L'assignació única global per a la contraprestació dels serveis d'urgències dels hospitals situats en zones geogràfiques aïllades i/o amb poca població i/o amb dispositius específics de resolució d'urgències és d'1.853.252,52 euros.

Article 4

Als efectes del que estableix aquesta Ordre, tenen la condició d'hospitals situats en zones geogràfiques aïllades i/o amb poca població i/o amb dispositius específics de resolució d'urgències els següents:

Fundació Sant Hospital, la Seu d'Urgell.

Hospital Comarcal del Pallars, Tremp.

Hospital Comarcal Móra d'Ebre.

Hospital de Campdevànol.

Article 5

Els preus unitaris de l'hospital de dia i de la cirurgia menor ambulatòria, dins l'activitat no vinculada al procés d'hospitalització, són els següents:

Hospital de dia: 203,70 euros.

Cirurgia menor ambulatòria: 195,45 euros.

Article 6

Els preus unitaris de les tècniques, tractaments i procediments específics dins l'activitat no vinculada al procés d'hospitalització, exclosos l'hospital de dia i la cirurgia menor ambulatòria, són els que estableix...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR