ORDRE JUS/155/2018, de 18 de setembre, per la qual es determina la data d'entrada en funcionament de la Unitat Processal de Suport Directe del partit judicial de Ripoll.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyOrdre

El Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i organització de l'oficina judicial a Catalunya defineix el model d'oficina judicial i estableix els diferents tipus de serveis comuns processals que hi ha d'haver en cada partit judicial en funció de la seva dimensió. En el cas de partits judicials amb un sol jutjat, com és el cas de Ripoll, l'oficina judicial s'estructura en una sola unitat: la unitat processal de suport directe.

Mitjançant l'Ordre JUS/225/2018, d'1 de març, del Ministeri de Justícia, s'han aprovat amb caràcter definitiu les relacions de llocs de treball dels cossos de lletrats de l'Administració de justícia, de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'Administració de justícia del partit judicial de Ripoll, entre altres.

Atès que s'han dut a terme totes les actuacions preparatòries per a la implantació de l'oficina judicial en aquest partit judicial, està previst finalitzar a primers d'octubre el procés d'acoblament del personal als nous llocs de treball definits a la relació de llocs de treball, mitjançant la seva confirmació als llocs que ja ocupaven;

Per tot això, i en ús de les facultats que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR