ORDRE EMO/211/2015, de 10 de juliol, per la qual es garanteix el servei d'atenció telefònica d'urgències i d'emergències que presta a la població l'empresa Atento Teleservicios España, SA.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat Confederación General del Trabajo, CGT, (registre d’entrada de 2 de juliol de 2015 al Ministerio de Empleo y Seguridad Social), que està prevista per als dies 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 de juliol de 2015, de 0.00 a 24.00 hores, a excepció dels torns que comencin abans de les 0.00 hores o que finalitzin després de les 24.00 hores, per als quals començarà amb l’inici del torn o acabarà amb la finalització del torn, i que afecta tots els treballadors i treballadores de l'empresa;

Vist que el servei que presta l'empresa que, entre d'altres, consisteix a cobrir, fonamentalment, els números d'atenció telefònica de Sanitat Respon del Servei Català de la Salut, de trucades d'Emergències 112 de Catalunya, d'atenció d'urgències d’electricitat Eon i d'atenció d'urgències de Gas Natural, serveis que resulten necessaris i imprescindibles per atendre necessitats vitals i, per això, l’atenció de les urgències i les emergències sanitàries, de protecció civil, de bombers, de salvament marítim i d’avaries de gas i electricitat, s’han de considerar un servei essencial per a la comunitat, perquè la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits com són el dret a la salut i a la vida, que reconeixen els articles 15 i 43 de la Constitució;

Vist que l’autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir els serveis essencials, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l’exercici legítim del dret de vaga reconegut a l’article 28.2 de la Constitució;

Vist que cal garantir que l’atenció de les trucades d’urgències i d’emergència dels ciutadans puguin ser ateses totalment i en un termini de temps raonable, els serveis mínims que es dictin han de garantir la prestació del servei perquè totes les urgències i les emergències tinguin resposta;

Vist que els informes emesos per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Ocupació, pel Departament d’Interior i pel Departament de Sanitat aconsellen la fixació del 100% del serveis, tenint en compte que es tracta de protegir o garantir el dret a la salut i a la vida, seguint el mateix criteri que l’admès per a les urgències mèdiques, s’estima adient determinar el 100% del personal, tenint en compte que es tracta d’un servei en el qual no es pot...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR