DECRET 235/1999, de 31 d'agost, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en nutrició humana i dietètica al Centre d'Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID), adscrit a la Universitat de Barcelona.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

235/1999, de 31 d’agost, pel qual s’autoritza la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol de diplomat en nutrició humana i dietètica al Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID), adscrit a la Universitat de Barcelona.

El Decret 207/1994, de 26 de juliol, va autoritzar l’adscripció del Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID) a la Universitat de Barcelona, per impartir els estudis de graduat en dietètica i alimentació humana, títol propi de la Universitat de Barcelona.

Pel Reial decret 433/1998, de 20 de març, s’estableix el títol universitari oficial de diplomat en nutrició humana i dietètica i les directrius generals pròpies dels plans d’estudis conduents a la seva obtenció.

La Universitat de Barcelona, tenint en compte la situació del centre en qüestió, ha sol·licitat al Comissionat per a Universitats i Recerca la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol de diplomat en nutrició humana i dietètica, mitjançant la presentació d’un nou conveni d’adscripció entre aquesta Universitat i el Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID) i un calendari d’extinció dels estudis conduents a l’obtenció del títol propi abans esmentat.

De conformitat amb la sol·licitud en qüestió, d’acord amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regulen la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments; el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior; amb l’acord del Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del conseller de la Presidència, i amb acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1

S’autoritza la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol de diplomat en nutrició humana i dietètica al Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID), adscrit a la Universitat de Barcelona.

Article 2

Els estudis conduents a l’obtenció del títol de diplomat en nutrició humana i dietètica s’impartiran en els espais i en les instal·lacions situades a l’av. Prat de la Riba, núm. 171 (recinte Torreribera, pavelló docent, 3a planta), de Santa Coloma de Gramenet, amb una capacitat de 215 alumnes.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR