ORDRE de 10 de desembre de 1992, per la qual es modifiquen les bases per a l'atorgament de subvencions als consells comarcals que duguin a terme accions de promoció i foment industrial.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyOrdre

El punt 2 de les bases per a l'atorgament de subvencions als consells comarcals que duguin a terme accions de promoció i foment industrial, aprovades pel Decret 157/1991, d'1 de juliol, estableix els consells comarcals que poden acollir-se al règim d'ajuts. No obstant això, la disposició final 1 del Decret esmentat preveu que es pugui modificar la relació de comarques i municipis.

Els estudis demogràfics i econòmics realitzats en relació amb les comarques de l'Anoia i Osona han posat de manifest la conveniència que determinats municipis d'ambdues comarques puguin beneficiar-se dels ajuts previstos, per la qual cosa és procedent modificar la relació que es detalla en el punt 2 de les bases, d'acord amb l'autorització de la disposició final 1 del Decret 157/1991, d'1 de juliol.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Indústria,

Ordeno:

Article únic

El punt 2 de les bases per a l'atorgament de subvencions als consells comarcals que duguin a terme accions de promoció i foment industrial, aprovades pel Decret 157/1991, d'1 de juliol (DOGC núm. 1476, de 5.8.1991), queda redactat de la manera següent: "

-2 Els consells comarcals que poden presentar la sol·licitud de subvenció són els de les comarques qualificades de comarques en regressió industrial, és a dir, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Baix Ebre, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d'Urgell, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR