ORDRE ARP/463/2003, de 19 de novembre, per la qual s'incrementa la quantia dels ajuts per al foment de la modernització i la concentració de les cooperatives i altres entitats associatives agràries, corresponents a l'any 2003.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE ARP/463/2003, de 19 de novembre, per la qual s'incrementa la quantia dels ajuts per al foment de la modernització i la concentració de les cooperatives i altres entitats associatives agràries, corresponents a l'any 2003.

Com a resultat de la tasca que s'està portant a terme en matèria del foment de la modernització i la concentració de les cooperatives, i una vegada valorades les sol·licituds d'ajut presentades a l'empara de l'Ordre ARP/99/2003, de 4 de març (DOGC núm. 3841, de 12.3.2003), modificada per l'Ordre ARP/351/2003, d'1 d'agost (DOGC núm. 3947, de 14.8.2003), i per l'Ordre ARP/404/2003, de 26 de setembre (DOGC núm. 3984, de 9.10.2003), resulta convenient modificar aquesta Ordre incrementant l'import dels ajuts que s'estableixen per a les anualitats dels anys 2003, 2004, 2005 i 2006 a l'objecte d'ampliar els beneficis del foment i la modernització de les cooperatives a un major nombre de beneficiaris.

En conseqüència i en ús de les competències que m'han estat conferides,

Ordeno:

S'incrementa en 13.336.137,01 euros la quantia dels ajuts que estableix l'Ordre ARP/99/2003, de 4 de març, que aniran a càrrec de la partida pressupostària plurianual D/772170000/7141 dels pressupostos del Departament d'Agricultura...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR